Minister Ramdin: ‘In scherpe bewoordingen ons ongenoegen aan ambassadeur Van der Zwan geuit’

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zegt dinsdagavond tegenover Dagblad Suriname, dat hij de Nederlandse ambassadeur Henk van der Zwan om half een ’s middags had ontboden inzake de kwestie van het gebruik van een foutieve kaart van Suriname door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken op onder de website van dat ministerie. Ramdin: ‘Ik heb in scherpe bewoordingen ons ongenoegen overgebracht over het gebruik van een incorrecte kaart, welke niet in overeenstemming is met de brief die bij de onafhankelijkheid door toenmalig premier Joop den Uyl werd gestuurd aan premier Henck Arron, welke precies de landsgrenzen omschrijft van de Republiek Suriname. Ik heb ook duidelijk gemaakt, dat dit handelen niet past in de geest van de historische verbondenheid tussen de beide landen en de recente intensivering van de betrekkingen.’

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) gebruikt al jaren een verkeerde kaart van Suriname op onder andere de internetpagina met reisadvies voor Suriname (https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/suriname/reizen/reisadvies). De kaart die wordt gebruikt laat het Tigri-gebied buiten beschouwing.

Nederland ‘verschuilt’ zich achter een ‘disclaimer’…

In een reactie tegenover Dagblad Suriname liet Pieter de Vries, eerste ambassadesecretaris Politieke Zaken, Pers en Publieksdiplomatie van de Nederlandse ambassade in Paramaribo, dinsdagochtend al weten: ‘Nederland gebruikt voor alle reisadviezen de kaarten van de cartografische dienst van de Verenigde Naties. Daarvan wijken wij niet af. Omdat we begrijpen dat grenzen in sommige landen een gevoelig onderwerp zijn, hebben we onderaan de kaarten een disclaimer opgenomen: “De grenzen, namen en tekens op deze kaart impliceren op geen enkele wijze formele acceptatie of erkenning daarvan door het Koninkrijk der Nederlanden.”’ Maar, uit onderzoek door Dagblad Suriname blijkt, dat op de website van de Cartografische Dienst van de Verenigde Naties geen enkele kaart van Suriname te vinden is.

Brief Joop den Uyl aan Henck Arron

Toenmalig minister-president van Nederland, Joop den Uyl, schreef op 25 november 1975 aan minister Henck Arron een uitgebreide brief over de vaststelling van de grenzen van Suriname. Zo schreef Den Uyl onder andere: ‘De westgrens wordt gevormd door de laagwaterlijn op de linkeroever van de Corantijn, van oorsprong tot monding. De grens loopt daardoor vanaf een nader te bepalen punt op de zuid-grens naar de oorsprong van de Boven-Corantijn, vervolgens vanaf deze oorsprong langs de laagwaterlijn op de linkeroever van de Boven-Corantijn en de Corantijn tot het punt waar de oeverlijn in de kustlijn overgaat en vanaf dit punt langs een lijn met een richting 10 graden oost van het Ware Noorden door de territoriale zee, onverminderd de rechten welke krachtens internationaal recht aan de souvereine Republiek Suriname als kuststaat toekomen in het door de voortzetting van deze lijn begrensde gedeelte van het zeegebied.

De noordgrens wordt bepaald door de basislijn vanwaar de breedte van de territoriale zee wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van het internationale recht, onverminderd de rechten welke krachtens internationaal recht aan de souvereine Republiek Suriname als kuststaat in het zeegebied daarbuiten toekomen. Het Koninkrijk beschouwt de bij de onafhankelijkwording van Suriname geldende verdragen, welke deze grenzen vastleggen, als geldige vaststelling van de daarbij geregelde grenzen.

Volgens algemeen aanvaarde regels van het volkenrecht verkrijgt de Republiek Suriname de rechten die het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot deze grenzen aan deze verdragen kan ontlenen en gaan de terzake geldende verplichtingen over op de Republiek Suriname. Het Koninkrijk zal de documenten en bescheiden die betrekking hebben op de grenskwestie van Suriname ter beschikking blijven stellen van de Republiek Suriname, en aan elk verzoek om andere ter zake doende documenten en bescheiden te ontvangen naar beste vermogen blijven voldoen.’ 

PK

error: Kopiëren mag niet!