De revolutie is besmet

‘Corona’ is een bekende bedrijfsnaam en handelsmerk van verschillende ondernemers en producten in de wereld. De eigenaren houden zich bezig met de vraag in hoeverre hun onderneming en producten geassocieerd worden met het coronavirus. Er wordt onderzoek gedaan om te achterhalen of het virus een negatieve invloed heeft op de bedrijvigheid en of naamsverandering gewenst is.

Innovatie en vooruitgang

De Nationale Democratische Partij heeft in 2018 een naamsverandering ondergaan, omdat haar personal brand onder vuur ligt. ‘De Dag van de Revolutie’ werd omgedoopt in Dag van Bevrijding en Vernieuwing. Een nieuw NDP-tijdperk van innovatie en vooruitgang werd aangekondigd, omdat de reputatie van de revolutie sterk beschadigd is. Getracht wordt zich moreel te ontkoppelen van handelingen, die niet stroken met recht, goedbestuur, de eerbaarheid, waarden en normen.

Niet te verteren

De naamsverandering heeft te maken met het beeld dat de revolutie oproept bij de mensen. Het woord heeft een negatieve klank in Suriname. De revolutie is in de loop van de tijd besmet geworden. Het wordt geassocieerd met crisis, sterke ontberingen, aan veel onaangenaams blootstaan. Het is niet te verteren! Suriname heeft het zwaar moeten bekopen. Met de naamsverandering wil de NDP de revolutie van zich afschudden.

HD                                                                                                                  

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: