Ori laat zich niet weerhouden door stoorzenders

Met enige verbazing heb ik, Henry Ori, kennis genomen van reacties op een gemanipuleerd geluidsfragment uit het radioprogramma Welingelichte Kringen van zondag 7 februari jl.  Zaken zijn bewust uit zijn context gehaald en gepresenteerd naar de samenleving “vooral” via de social media. Let u dus op het woord “vooral”,  hoe en in welk context ik dit woord gebruik. Om een eerlijk en oprecht oordeel te krijgen over het laatste deel van het fragment moet men luisteren naar het volledig fragment van de paneldiscussie over dit item, en niet enkel 1 zin citeren of 1 woord beklemtonen.

Het is onvoorstelbaar dat er een hele sensatie en bewust en onbewust heisa wordt gemaakt over een onderwerp waarover ik op persoonlijke titel, (dus niet namens Adek, VHP of als onderwijsdeskundige) maar als onafhankelijk panellid en verbindende maatschappijkenner mijn mening geef.  Dat doe ik al jaren als mediacommentator en ook in dit goed beluisterd programma bij Radio ABC.  Iets wordt opgeblazen alsof men erop uit is om karaktermoord te plegen op een panellid. Ik zou zeggen luister naar de boodschap en niet naar de boodschapper. De strekking van mijn betoog was om aan te geven dat in de afgelopen week aanvallen zijn geopend op Hindostanen, met name toppers van de VHP. Ik vroeg mij af, met welk doel en wat men eigenlijk wenst te bereiken. We weten dat men bezig is de etnische snaar te bespelen en de samenleving te destabiliseren. Ik heb toen gezegd dat men daarmee moet oppassen. Het is kennelijk niet eenvoudig om anno 2021 over dit soort zaken vrij te kunnen spreken. Men wil steeds sociale correcte antwoorden horen. Niemand mag zich schuldig maken om iets te zeggen teneinde een andere etnische groep te kwetsen. In ieder geval leiden meningsverschillen over dergelijke vragen tot een oeverloos welles-nietes-spelletje tussen de voor- en tegenstanders van zogenoemde politieke correctheid. Waarheid kan pijnlijk zijn, dat ontkende en ontkent niemand. Maar pijnlijker nog, zeker in een open samenleving als de onze, is als waarheid om wille van moraal, fatsoen, angst, maatschappelijke druk of een ander psychologisch of sociaal motief plaatsmaakt voor de leugen en zijn afgeleiden, zoals positieve discriminatie (iemand is beter omdat hij anders is), angst (om je uit te spreken) en slachtofferitis (overdreven aandacht voor iedereen die zwak is). Althans, zo was en is in de wereld van wetenschap, journalistiek en politiek de dominante mening, naar buiten toe, in theorie. Maar naar binnen toe, in de praktijk, lag en ligt de kwestie gecompliceerder. En, als je een woordje spreekt word je al gauw uitgemaakt en afgeschilderd als racist? Wel, personen die mij echt kennen weten dat ik mij gedraag als Surinamer, tussen Surinamers ben, met Surinamers werk, voor Suriname leef en aan Suriname geef.

Veel van de kritieken die ik hoor hebben te maken met problemen die de mensen met zichzelf hebben. Men zit met eigen complexen en frustraties en wil deze graag projecteren op anderen.

Want wat heb ik eigenlijk gezegd en wat heb ik willen zeggen? Wat is de essentie? Ik heb geen andere etnische groepen genoemd. Ik heb alleen aangeven dat ik op de eerst plaats Surinamer ben, op de tweede plaats hindostaan en dat ik trots ben hindostaan te zijn. Dat zijn feiten en mijn gevoelens. Ik zei, precies zoals ik in DWT zei, dat de hindoestanen over een normen en waarden systeem en eigenschappen beschikken die ontwikkeling gaat brengen. Dat hebben ze historisch bewezen. En ik zei: “Het zijn vooral de Hindostanen die in staat zijn een goede ontwikkeling in dit land te brengen. Daar ben ik van overtuigd.” 

Door het woordje “vooral” te bezigen is de criticaster gaan concluderen alsof ik denigrerend ben geweest naar andere bevolkingsgroepen. Dit laatste is totaal niet zo. (zie Mens en Maatschappij uit DWT van 2 februari 2021 van waarin ik ook inga op dit onderwerp…..). Ik heb geen verschil tussen hindostanen en de rest willen aangeven. Het woordje “vooral” heeft taalkundig bekeken  17 betekenissen: 1) Bepaaldelijk; 2) Bijwoord; 3) Bijzonder; 4) Bovenal; 5) Grotendeels; 6) Hoofdzakelijk; 7) In de eerste plaats; 8) In het bijzonder; 9) Inzonderheid; 10) Juist; 11) Meest;  12) Met name;  13) Overwegend; 14) Primair; 15) Speciaal; 16) Specialiter; 17) Voornamelijk.

Ik heb getracht om aan te geven dat het specifiek afgeven op Hindostanen, deze doelgroep steeds in de verdachte hoek te drukken, of hen te criminaliseren niet goed is voor ontwikkelingen en verhoudingen in onze samenleving. Ik heb ook aangegeven dat men moeite heeft met het gegeven dat de President een hindostaan is.

We moeten niet vergeten dat het deze hindostanen zijn die zich ook altijd hebben ingezet voor ontwikkeling van de samenleving. Ik heb dit in de radio-uitzending gewezen op de bijzondere eigenschappen van deze doelgroep in Suriname. Dat deze groep zich zal blijven beijveren voor de ontwikkeling van Suriname. Voor hindostanen is onderontwikkeling geen keuze. Het mandaat dat afgeven is op 25 mei 2020 is een duidelijk signaal dat een meerderheid van het Surinaams volk dat wil. Ik wil(de) met “vooral” in de context van mijn inleiding illustreren: Speciaal, specialiter, in het bijzonder. Dit is wat ik met het woord “vooral” heb willen benoemen en dat wil ik hier dan ook benadrukken; niet meer en niet minder.

Ik zal mij kritisch blijven opstellen in deze samenleving als iets mij niet bevalt of opvalt zowel in  woord als in geschrift. Het is nooit en nimmer mijn intentie geweest met de opbouw van mijn betoog en de door mij gebezigde woorden om wie dan ook in de samenleving te kwetsen, te beledigen of neer te halen.

Indien dit zo wordt gevoeld dan bied ik bij deze mijn oprechte verontschuldigingen aan.

Met deze verklaring is voor mij dit onderwerp afgedaan. Ik doe een dringend beroep op schrijvers, deelnemers van sociale media om niet polariserend te zijn voor wat betreft onderwerpen als racisme, etc.

Henry R. Ori

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: