Minister Amoksi komt met nieuwe beleidsinzichten voor Korps Politie Suriname

Amoksi vraagt korpschef aandacht voor integriteit en ethiek binnen korps – ‘Huidige aanpak Politie Academie moet op de schop’

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft afgelopen dinsdag nieuwe beleidsinzichten van het ministerie ten aanzien van de politie voorgehouden aan korpschef Roberto Prade van het Korps Politie

Suriname, zo meldt het ministerie zaterdag 20 februari.

Aangezien het huidige Meerjaren Beleidsprogramma

2014-2020 is beëindigd, is het noodzakelijk enkele aanpassingen te plegen, aldus het ministerie. 

De missie en visie van het politiekorps blijven ongewijzigd evenals enkele andere zaken in het Meerjarenplan.

De minister wil in het nieuwe Meerjaren Beleidsprogramma in ieder geval laten opnemen Intelligence based policing, Community policing, Internationale samenwerking en Inter-Agency Cooperation, Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) en Citizen Security. 

CPTED is een preventieve veiligheidsstrategie die een integraal pakket van situaties betrekt bij de politie- en veiligheidszorg zoals het milieu, economische activiteit, ruimtelijke ordening, sociaal-maatschappelijke orde en is gebiedsgebonden. Er is daarbij ook aandacht van de

korpschef gevraagd voor integriteit en ethiek binnen het politiekorps. 

De bewindsman is voorts van mening, dat de huidige aanpak van de Politie Academie (PA) op de schop moet. Er moet een nieuw curriculum komen simultaan met reorganisatie van de Politie Academie inclusief het wervings- en selectiebeleid. 

Volgens de instructies van minister Amoksi zal de politiechef ook de mogelijkheid nagaan voor zaken als reserve politie en de inzet van andere veiligheidsdiensten van het ministerie zoals KPA (Korps Penitentiaire Ambtenaren) en BBS (Beveiligings- en Bijstandsteam Suriname) bij de handhaving. Dit eventueel na aangepaste korte training en opleiding.

‘Tijdens het regulier beleidsoverleg met de korpschef is ook gesproken over meer handhaving in het verkeer, en verbetering van de basispolitiezorg. Het veiligheidsgevoel van bij de burgers moet terugkeren’, benadrukte Amoksi. 

Korpschef Roberto Prade heeft zijn visie gegeven omtrent actuele knelpunten binnen het korps – die niet door het ministerie in haar persbericht worden vermeld – en heeft toegezegd binnen afzienbare tijd met een nieuw concept Meerjaren Beleidsplan te zullen komen.
Attachments area

error: Kopiëren mag niet!