Visserscollectief bespreekt zorgpunten met dc Radjab

Districtscommissaris Mohamedsafiek Radjab van Commewijne is afgelopen maandag voor een kennismakingsbezoek ontvangen door het Visserscollectief. Secretaris Mark Lall zegt aan Dagblad Suriname dat dat de burgervader bij deze gelegenheid gelijk enkele zorgpunten betreffende de sector van de aanwezige vissers heeft aangehoord. Eén van de aangehaalde punten heeft betrekking op veiligheid. “Gezien het feit dat enkele vissers dit jaar middels verdrinking het leven hebben gelaten vanwege bepaalde omstandigheden. Ook ten aanzien van covid-19 is afgesproken dat ook de vissers de protocollen goed in acht moeten nemen”, benadrukt Lall. Radjab heeft verder aangegeven dat hij bezig is met ordening van diverse sectoren in het district. Hieronder valt ook het registreren van de vissersgemeenschap in Commewijne. Hij deed daarom de oproep aan de personen die actief zijn in de visserijsector om alvast te gaan registreren, zodat hij een beeld kan hebben van hoeveel personen in deze sector actief zijn.

Stimuleren visserijsector in Commewijne

Lall vertelt verder dat zeker binnen het gebied te Nieuw-Amsterdam de visserijsector een substantieel groot belang heeft en een grote bijdrage levert aan de economie in het gebied. “Zo zijn heel wat bedrijven daar gericht op de visserij. We noemen bijvoorbeeld de ijsfabrieken, maar ook de verkoop van brandstof, de taxichauffeurs, hosselaars winnen hun brood dankzij de visserijsector. Er is daarom aan de dc gevraagd om naar mogelijkheden te kijken over hoe de sector gestimuleerd kan worden. Wij hebben zeker meer infrastructuur nodig, vooral als het gaat om het aanmeren van vissersvaartuigen en aanlandingsplaatsen”, stelt de Visserscollectief-secretaris. Lall benadrukt dat covid-19 ook een enorme impact heeft gehad op de visserijactiviteiten en dat er daarom ook uitgekeken wordt naar een stukje ondersteuning vanuit de autoriteiten. “Hoewel wij zijn aangemerkt als essentiële dienst en ons werk op een of andere manier hebben kunnen uitvoeren door te gaan vissen, is niet alles normaal gegaan. Zo heb je de visopkopers, verwerkers, distributiemensen en ijsverkopers die niet normaal konden opereren”, aldus Lall.

Dispensatiebeleid

Een ander probleem volgens Lall is de online registratie van vissers, die in aanmerking wensen te komen voor dispensatie tijdens lockdownuren. Eerder werd eenieder in deze sector als essentiële dienst aangemerkt, maar nu gebeurt dat digitaal. Alle dispensatiebriefjes die waren uitgegeven door de districtscommissaris en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zijn per 16 februari vervallen. Dispensaties gaan nu via het ministerie van Justitie en Politie, waarvoor online moest worden geregistreerd. “Wij hebben aandacht van de dc gevraagd hiervoor. De visserijsector speelt een belangrijke rol binnen het agrarisch geheel. Wij leveren gezonde voeding aan de lokale gemeenschap en dat moet zo goed als mogelijk door draaien zonder enige belemmering in onze dagelijkse routine”, aldus Lall.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: