Drie containers op trucks met ladingen illegaal hout onderschept langs Afobakaweg

De Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) heeft deze week weer een lading illegaal hout onderschept. Het gaat deze keer om drie containers op trucks met een lading hout langs de Afobakaweg, waarschijnlijk bestemd voor de export. Vorige maand werden dertien containers geladen met rondhout onderschept door de zogenoemde vliegende brigade van de SBB.

Ook de recente onderschepping bevestigt weer hetgeen begin dit jaar door president Chandrikapersad Santokhi is gezegd. Hij had op 7 januari een ontmoeting met de directie en Raad van Commissarissen bij de SVB. ‘De inkomsten uit de export van hout moeten terugvloeien naar de samenleving. De natuurlijke hulpbronnen behoren toe aan het volk van Suriname en zij moet er profijt van hebben. ‘De Staat mist jaarlijks voor US$ 130 miljoen aan inkomsten’, aldus Santokhi.

Inmiddels heeft de SBB in de persoon van Stanley Betterson een nieuwe directeur en is een onderzoek gevraagd door de Centrale Landsaccountantsdienst, CLAD.

Santokhi zei verder, dat – wanneer gelet wordt op de jaarverslagen van de SBB – blijkt, dat de staat op jaarbasis 130 miljoen Amerikaanse dollar aan inkomsten moet derven, omdat er een onjuiste registratie plaatsvindt van exporthout. Het is gebleken, dat er een grote discrepantie is in wat in Suriname geregistreerd wordt aan export en datgene wat in het buitenland ontvangen wordt als import. Het verschil van 130 miljoen Amerikaanse dollar op jaarbasis verdwijnt volgens president Santokhi ergens. ‘Wij moeten onderzoeken waar en bij wie’, aldus de president die sprak over een keten dan wel een kartel. 

Verder liet Santokhi weten, dat er een gefaseerd plan komt, dat ervoor moet zorgen, dat een belangrijk deel van het rondhout in Suriname achterblijft voor de lokale industrie. De export zal dan gefaseerd worden afgebouwd. Een andere optie is dat een in te stellen Bosautoriteit al het hout inkoopt, beslist wat achterblijft voor de lokale industrie en wat geëxporteerd moet worden.

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: