Dc Hirasingh geeft kick-off campagne “Hou je omgeving schoon”

In het kader van een schoon milieu heeft districtscommissaris Suraksha Hirasingh van Wanica Noord-West op maandag 15 februari 2021 een kick-off gegeven voor een bewustwordingscampagne voor burgers om hun bermen en lozingen (het onderhoudsstrook) zelf schoon te maken en te onderhouden. Deze campagne wordt gedaan door de bestuursambtenaren en ressortraadsleden in samenwerking met de burgers van de desbetreffende ressorten.

Een aftrap hiervoor is gegeven op maandag 15 februari 2021 in het ressort Kwatta aan de Sietaweg en daarna de Amarnathweg. Samen met haar team is de burgermoeder persoonlijk toegestapt naar de burgers om hun erop te wijzen hoe belangrijk het is om hun bermen en lozingen voorlangs hun huis tijdig schoon te maken en welke gevolgen het heeft wanneer dat niet wordt gedaan. In de goten wemelt het van petflessen en ander niet organisch vuil dat gegooid wordt. De districtscommissaris heeft de buurtbewoners gevraagd hierop te letten en hun erop gewezen anders om te gaan met hun vuilverwerking, zodat het geen belemmering vormt voor de afwatering in de buurt. “De impact zal pas te zien zijn als eenieder in de straat gevolg geeft aan deze oproep”, geeft de burgermoeder aan. In principe is het wettelijk vastgelegd dat burgers hun onderhoudsstrook zelf moeten onderhouden. Echter is dit door de jaren heen gaan verwateren en wacht men nu letterlijk op de overheid. Gezien het kostenaspect moeten we weer terug naar zelfonderhoud van de bermen en kleine lozingen. De grote kanalen zullen weliswaar met machines gedaan worden in samenwerking met het ministerie van Openbare Werken.

Deze bewustwordingscampagne zal ook in de overige ressorten Koewarasan en Saramaccapolder worden voortgezet. Districtscommissaris Hirasingh spreekt de hoop uit dat deze campagne een positieve impact zal hebben voor alle burgers om initiatieven te ondernemen en hun eigen omgeving schoon te houden.

De bewoners stelden de dc ook vragen en maakten hun grieven bekend. Een aantal bewoners wilden weten wanneer de overheid de lozingen en de bermen voorlangs de woningen zou komen onderhouden, maar de dc informeerde de bewoners dat dit in principe niet het werk is van de overheid maar van de burgers zelf. “Vandaar deze bewustwordingscampagne”, merkt de dc op. De dc had ook een luisterend oor voor burengeschillen en zal partijen horen voor een structurele oplossing.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: