Parlementswerk eist hoge mate van betrokkenheid

Het assembleelid Sham Binda (VHP) is van mening dat het parlementswerk een hoge mate van betrokkenheid eist van de 51 parlementariërs om het land en volk naar behoren te kunnen dienen. In gesprek met Dagblad Suriname wijst hij op artikel 68 van de grondwet, waarin is opgenomen dat het lidmaatschap van een assembleelid eindigt door onder andere overlijden, ontslag op eigen verzoek, benoeming tot (onder)minister, veroordeling wegens misdrijf en door afwezigheid gedurende een aaneengesloten periode van 5 maanden. “Het mag niet zo zijn dat men eens in de 3 tot 4 maanden naar het parlement komt om het lidmaatschap te behouden. Daaruit druipt het eigen belang af en niet het algemeen belang”, stelt Binda, doelende op zijn ambtgenoot Ashwin Adhin (NDP), die na 3 maanden aaneensluitende afwezigheid pas op 16 februari weer in het parlement is komen opdagen.  Binda vindt dat door zo een attitude niet alleen de persoon in kwestie zijn eigen integriteit te grabbel gooit, maar ook die van het parlement.

error: Kopiëren mag niet!