NKC Instituut: “Blijft het speciaal voortgezet onderwijs bestaan?”

Het Nancy Kids Care (NKC) Instituut biedt onderwijs aan kinderen met een speciale hulpvraag. Het instituut vraagt zich af hoe het zit met de doorstroming van deze leerlingen, nu door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc) is aangegeven dat de doorstroming van kinderen van de zesde klas uit het regulier onderwijs gemakkelijk zal zijn naar het mulo. “De vraag is of het speciaal voortgezet onderwijs blijft bestaan. Omdat de minister heeft aangegeven dat alle kinderen van de zesde klas automatisch doorstromen en de lbo-scholen worden afgeschaft. Hoe staat het met de kinderen in het speciaal onderwijs?”, stelt directeur Nancy Nathoenie namens NKC. “Worden deze kinderen ook meegenomen naar het vervolgonderwijs voor mulo?” Nathoenie zegt heel veel kinderen op het niveau van ZMLK en MLK te hebben. De ‘zeer moeilijk lerende kinderen’ en de ‘moeilijk lerende kinderen’ kunnen het mulo vaak niet halen en gaan naar het voortgezet speciaal onderwijs.

Afgeschaft

Het NKC Instituut vraagt expliciet of er rekening is gehouden met de leerlingen van het speciaal onderwijs. Nathoenie benadrukt dat NKC niet alleen kinderen van het speciaal onderwijs krijgt, maar ook leerlingen die tot het regulier onderwijs behoren. De kinderen op SO-niveau van 14 jaar kunnen niet meer voor NKC behouden blijven, maar moeten doorstromen. “Moet ik ze laten doorstromen naar mulo met het nieuwe systeem van de minister, want dat stukje is nog onduidelijk”, vervolgt Nathoenie.

Particuliere praktijkschool

Het NKC Instituut staat echter niet stil. De directeur laat weten dat reeds gekeken wordt naar de mogelijkheden om zelf voor doorstroommogelijkheden te zorgen. “Een particuliere praktijkschool is in voorbereiding.” De kinderen zullen op termijn kunnen doorstromen vanuit de zesde klas. “Maar ik heb het over de overige speciale onderwijsscholen. Hoe staat het met die kinderen? Waar gaan zij naar toe?” Nathoenie zegt op te komen voor elk kind dat speciaal onderwijs geniet. “Niet alleen mijn kinderen, maar allemaal.” Het NKC Instituut is intussen een volwaardige basisschool en staat ingeschreven bij Inspectie Basisonderwijs van het Minowc. Het instituut is een particuliere school, die officieel staat ingeschreven bij het Minowc.

RB

error: Kopiëren mag niet!