Sozavo informeert bond Esther Stichting over stand van zaken

Naar aanleiding van rijzende spanningen binnen de Esther Stichting, heeft de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), Uraiqit Ramsaran, samen met zijn directie een spoed onderhoud gehad met de Algemene Bond van Esther Stichting onder leiding van Johannes Aviankoi. Dit gebeurde op dinsdag 09 februari 2021.

Tijdens het gesprek is er onder andere gesproken over de problemen waarmee de stichting te kampen heeft, voorzieningen van het zorgpersoneel alsmede een nieuw bestuur dat ingesteld moet worden binnen de stichting. De minister heeft ook de stand van zaken voorgelegd aan de bond met betrekking tot de rapportage welke de onafhankelijke commissie heeft uitgebracht. Hij gaf te kennen dat het ministerie reeds bezig is met de uitvoering van zaken welke zijn voortgevloeid uit het rapport en dat tal van zaken ook reeds zijn uitgevoerd.

De commissie is ingesteld om zaken binnen de Esther Stichting te onderzoeken en met voorstellen te komen voor het ministerie. Minister Ramsaran gaf te kennen dat er samengewerkt zal worden met de bond, om te komen tot structurele oplossingen binnen de Esther Stichting.  De bond en de leiding van het ministerie van Sozavo zullen continu in overleg blijven met elkaar, om de rust te blijven bewaren binnen de stichting.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: