“Politieke invloed in landbouwsector moet verminderen”

VHP Nederland heeft gisteren een online landbouwseminar georganiseerd. Daarbij waren naast de minister van LVV (Parmanand Sewdien) en de Surinaamse ambassadeur Rajendre Khargi, ook landbouwdeskundigen en ondernemers aanwezig. De bewindsman, de ambassadeur en de deskundigen hielden allen een korte presentatie. Tijdens het seminar werd gesteld dat de politieke invloed in de sector moet verminderen, indien verhoogde kwaliteit beoogd wordt. Ondernemers moeten gemakkelijker kunnen starten. Het moet niet zo zijn dat er 10-20 jaar gewacht moet worden voordat stukken van een landbouwgrond in orde gemaakt worden. Verder werd er ook gesteld dat de focus niet alleen op Nederland en Europa moet zijn, maar ook op de nabije regio en Amerika. De protectionistische houding van Trinidad en Tobago werd ook aangehaald. Trinidad is een Caricom-lidland maar vormt een barrière in de export.

Vanuit Amerika waren er ook ondernemers aanwezig. Die gaven aan dat het belangrijk is dat er aandacht is voor kwaliteitscontrole. Voedselveiligheid wordt in de Verenigde Staten sterk in de gaten gehouden. Aan de LVV-minister werd gevraagd om de focus op landbouwers te vergroten. Landbouwers moeten veel meer geregistreerd en ondersteund worden. Educatie voor de landbouwers is van enorme belang. Voor de export dient er ook gekeken te worden naar het logistieke en de kostprijs van de producten. Tijdens het seminar kwam ook naar voren dat naast grootlandbouw en de groenteproductie ook gefocust moet worden op de productie van fruit. Er werd gesteld dat landbouw een der sectoren is die wereldwijd sterk opkomt. China, India en Brazilië zijn momenteel de grootste producenten. Een ander aspect was marketing en promotie van de producten van Suriname. De Surinaamse diaspora in Nederland zal de producten in ons land moeten gaan gebruiken en promoten. Daarvoor moet de kwaliteit verder opgevoerd worden en de prijs scherper worden gesteld. Een spreker typeerde de situatie zeer treffend. “De potentie voor de Suriname agrarische sector is groot, maar de schakel voor het excelleren ontbreekt vooralsnog.”  

Asad Mushtaq

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: