De doodsteek aan de samenleving

Ik las het artikel van de heer Rahan waarin hij een doemscenario schetste over, wat hij noemde het diaspora-Hindoestaanse kapitaal. Het hele stuk is een aanklacht tegen de Hindoestaanse leiding. Terwijl ik las, vroeg ik me af waar al dit gif vandaan kwam. Wat is de aanleiding geweest om zoveel negatieve speculaties te spuien?                    

Er werd gesproken over Hindoestaans geld en dat eventuele winsten alleen naar Hindoestanen zouden gaan, dat de plannen zijn gemaakt vanuit etnisch gedachtegoed en dat de Hindoestanen zich verheven voelen boven de andere groepen en nog veel meer van die verzonnen uitlatingen. Zoveel gif achter elkaar absorberen, is dodelijk voor elke lezer. Ik weet haast zeker dat als in die posities alleen creolen waren benoemd (zoals in het verleden), dat er geen klacht over de lippen was gekomen. Zo’n scenario werd heel normaal gevonden.         

Dat Suriname bestaat uit verschillende bevolkingsgroepen, is een zegen. Het is alleen zo jammer dat velen nog steeds etnisch denken anno 2021. En dat etnische denken veroorzaakt de scheidingslijn en creëert een negatieve sfeer in de samenleving. Kijk maar naar de landen waar de verschillende groepen in een land wonen, maar onder elkaar vechten als aartsvijanden. Dat wil niemand voor Suriname. In het verleden waren het de creolen die de kantoorbaantjes en de hoge posities kregen, de Javanen namen de kleine landbouw voor hun rekening, de Chinezen de handel, de Hindoestanen de rijstplant enz. Kortom elk ras was goed op een bepaald gebied en heeft zijn steentje bijgedragen om Suriname op te bouwen. Dat maakte Suriname juist zo uniek. Er waren geen doemscenario’s en klachten dat een bepaald ras voorkeur genoot en op de andere rassen neerkeek. We accepteerden elkaar met onze talenten. En juist dat bracht de vooruitgang.                                                                                                                       De verschillende presidenten bestonden voor het merendeel uit creolen. En nu hebben we voor de afwisseling een Hindoestaanse president. In die paar maanden is gebleken dat elke stap die er wordt gezet, elk plan negatief wordt geïnterpreteerd. Deze regering krijgt niet eens de kans om een plan uit te voeren. De kritieken vliegen ze om de oren en de doemscenario’s verrijzen als paddenstoelen uit de grond. Waarom en wie is hier debet aan?                                                                        Omdat men nog steeds naar elkaar kijkt en geen landgenoot ziet. Men blijft hardnekkig slechts ras zien. De Hindoestaan heeft bewezen vele talenten te hebben die het land vooruit kunnen brengen. Men weigert dat echter te erkennen. Ze hebben keihard gewerkt, jaar in jaar uit tot aan hun knieën op het land in het water gestaan om rijst te planten terwijl de creool in zijn deftige pak op kantoor zat. Ze hebben niet alleen de rijstbouw, maar verschillende bedrijven op poten gezet. Het land heeft eraan verdiend en verdient er nog steeds aan en dat brengt vooruitgang. Wat ze verdienen is geen Hindoestaans geld, zoals de schrijver van het artikel beweert, maar geld verdiend door het harde werken van de Hindoestaanse landgenoten. Het verdiende geld zal niet alleen de Hindoestaan maar alle rassen ten goede komen. Rahan suggereert dat er alleen Hindoestanen zitten in de raad van commissarissen van de New Surfin NV. Dat klopt, het is alleen maar jammer dat hij kijkt en alleen maar ras ziet. Ik zie landgenoten van Hindoestaanse afkomst, die de. intelligentie en de skills hebben om deze functie te vervullen. Van mij mogen ze het proberen, de kans krijgen om te bewijzen of ze met de vervulling van deze taak het land echt vooruitgang brengen. Het zou alleen een probleem worden als er geen openheid van zaken was geschied. Ik ga ervan uit dat juristen de zaak hebben bekeken en geadviseerd of dit wel of niet kan, of er geen sprake is van belangenverstrengeling. Rahan beweert verder dat deze benoemingen suggereren dat elke andere Surinaamse etnische groep niet te vertrouwen is als het gaat om de besteding van het Hindoestaanse geld. Dit is een zeer ongegronde speculatie en jammer genoeg kan zo’n uitspraak andere Surinamers ook negatief beïnvloeden.

Niet alleen in Suriname maar ook in Nederland zijn er binnen de Hindoestaanse gemeenschap een behoorlijk aantal vermogensbezitters en ondernemers. Ze hebben dit bereikt met studeren en hard werken, plannen, doorzetten en vooral offers brengen. Jammer genoeg zijn er mensen die daar jaloers op zijn en het ze niet gunnen. Deze mensen zien de Hindoestaan liever nog steeds als de man of vrouw op de rijstvelden. Ik heb er juist respect voor dat ze zijn gaan studeren en zich met hard werken en doorzettingsvermogen, goede posities en bedrijven hebben verworven. Ik kan niet anders dat dit zien als een pluspunt omdat ze het land vooruitgang hebben gebracht. Niet alleen de Hindoestaan, maar elk ras in Suriname kan gaan studeren, hard werken en het land vooruitgang brengen. Ze hoeven het slechts te willen. Rahan beweert dat het is bewezen dat er vanuit het etnische gedachtegoed de initiatieven voor dit diaspora plan zijn ontwikkeld. Dit is niet bewezen, het is slechts de speculatieve gedachtegang van een doemdenker. Ook beweert hij dat in hun visie Hindoestaansgeld de manier is om Suriname multi-etnisch tot ontwikkeling te brengen en dat het bewust uitsluiten van andere groepen het bewijs levert dat ze zich verheven voelen boven de andere groepen. Of andere groepen bewust zijn buitengesloten, weet ik niet. Mocht dat wel zo zijn, dan zou dat niet netjes zijn, maar dat is nog geen bewijs dat ze zich verheven voelen boven anderen.  Er wordt steeds de nadruk gelegd op Hindoestaans geld. Ik denk echter niet dat het Hindoestaans geld is. Het is een NV met Hindoestaanse landgenoten in de leiding die het verdiende geld niet in eigen zak zullen stoppen maar voor de opbouw van het land zullen gebruiken. Ik begrijp niet dat iemand zoveel negatiefs kan verzinnen voordat zelfs de plannen in werking zijn getreden. De Hindoestaan heeft al vaker bewezen dat ze in het bedrijfsleven zeer succesvol zijn, dus kan dit plan rustig aan hen worden toevertrouwd. Waarom ze niet de kans geven? Mijn advies is: “ Als het juridisch veilig zit, laten ze dan de plannen uitvoeren en als het prima uitpakt, zeggen we als volk dank je wel en geven wij ze een echte warme Surinaamse brassa. Mocht het echter niet goed uitpakken en worden al deze doemscenario’s bewaarheid, dan kunnen wij ze nog altijd de huid vol schelden, ontslaan en andere landgenoten een kans geven om zich te bewijzen. Dan berusten de verwijten tenminste op waarheden en niet op speculaties. Zo simpel is het voor mij omdat ik weiger in hokjes van ras te denken. Beste mensen stop met dat rassen gedoe. Kijk naar elkaar en zie geen ras, maar een landgenoot die de intelligentie en deskundigheid bezit om die klus te klaren.                                                                                                                      Ik ben het over slechts een bewering met de heer Rahan eens en dat is:’ Het is niet jouw etnische komaf die bepaalt of je van een dubbeltje een kwartje wordt, maar de investering in jezelf.’ Elk ras kan investeren in zichzelf en zichzelf opbouwen en daarmee ook het land. En als je niet de kans krijgt op een functie op het kabinet of in zo’n commissie, kan je altijd nog ergens anders je krachten en talenten inzetten.                                                                                                 Tenslotte, het is niet de regering die de ras sentimenten zuurstof geeft of het etnische vuur oppookt, zoals de schrijver beweert. Het zijn de individuen die dit soort gif spuien, die de samenleving verzieken. Natuurlijk hebben niet alle Hindoestanen een goede inborst. Je zult net als bij elk ander ras, heus wel een paar egoïsten tussen hebben. Maar if a few drops of the ocean are dirty, the whole ocean does not become dirty.” Beste mensen, als we elkaar niet als landgenoten kunnen accepteren, zullen we ten onder gaan als voor ingenomen dwazen. Hoe andere landen met hun rassen willen omgaan, moeten zij weten. In Suriname bestaat er echter maar een ras en dat is het menselijke ras.

“We may have all come on different ships to Surinam, but we are now in the same boat (Martin Luther king)

 Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: