Jogi: ‘Oprichting investeringsmaatschappij New Surfin NV past in beleid’

Verschil case Dodson en Pengel vs case Achaibersing en Ramdin

VHP-parlementariër Mahinder Jogi eiste in 2019 ontslag van de toenmalige ministers Regillio Dodson en Patrick Pengel, die een stichting en een nv hadden opgericht, die inactief waren. Hij beklemtoonde dat ministers geen nevenfuncties mogen hebben. Nu blijkt dat de ministers Armand Achaibersing en Albert Ramdin zitting hebben in de raad van commissarissen van New Surfin NV, die 100% een staatsonderneming is. Tegenover Dagblad Suriname benadrukt Jogi dat er wel degelijk een verschil is tussen de case van Dodson en Pengel en de case van Achaibersing en Ramdien. “Dodson en Pengel waren bezig met privézaken voor hunzelf, terwijl Achaibersing en Ramdin bezig zijn met iets van de Staat. Het gaat hier om een 100% staatsonderneming en de president is daarvan ook op de hoogte”, zegt de VHP’er. Jogi brengt in herinnering dat de overheid met enorme financiële problemen te maken heeft, die opgelost moeten worden. Indien bepaalde zaken over deze nieuwe staatsonderneming procedureel juridisch nog niet in orde zijn, zouden die volgens hem alsnog in orde moeten worden gemaakt en gecorrigeerd. “Het idee op zich is prachtig, maar als er hier en daar haken en ogen zijn, dan moeten we kijken hoe we dat kunnen corrigeren”, aldus Jogi.

Vertrouwen in president, vicepresident en minister Financiën

Volgens Jogi blijft er binnen de coalitie vertrouwen in het werk dat verzet wordt door president Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk. Ook is er heel veel vertrouwen in minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning, die tot nu toe een heel goede track-record en prestatie heeft geleverd voor wat betreft bezuiniging, uitgaven en de onderhandelingen voor aantrekken van kapitaal. “Internationaal is er ook vertrouwen in de regering”, aldus Jogi. Intussen is er maandag coalitieberaad geweest over de oprichting van deze investeringsmaatschappij. Binnen de coalitie is er wel overeenstemming over dat zo een investeringsmaatschappij noodzakelijk is. De raad van ministers was ook niet op de hoogte van de oprichting. Alle fracties in De Nationale Assemblee willen dat de regering tekst en uitleg geeft in het openbaar.

Aantrekken vers kapitaal was beloofd

Volgens Jogi is het goed dat de regering nu al in de voorfase zit met de oprichting van de naamloze vennootschap, onder de naam ‘New Surfin NV’, met het doel aantrekken van kapitaal ter investering in diverse sectoren. “De president heeft vaker gesteld dat samen met Lazard en het IMF ervoor gezorgd zal worden dat Suriname een zodanige financiële injectie kan krijgen om de economie weer te herstellen, maar tegelijkertijd ook vers kapitaal binnen krijgt voor het brengen van ontwikkeling. Omdat de regering wel geld nodig heeft om te asfalteren en huizen en scholen te bouwen en ook om de agrarische sector te ondersteunen en ontwikkelen. Nu zitten we al op 126% van de bbp. Wanneer de regering nu meer geld gaat lenen, betekent het dus dat we misschien tegen 200 tot 300% gaan aanleunen. Dus als optie creëert de regering een investeringsmaatschappij, dat geld beheert om projecten uit te voeren en zaken te doen. De regering moet nadenken om het volk en het land uit de crisis te halen. Dit past in het beleid. Wij moeten een back-up, contant geld, hebben om dit land uit de crisis te halen”, aldus Jogi.

Geld IMF is betalingsbalanssteun

De parlementariër voert verder aan dat de regering Santokhi/Brunswijk ook de stap heeft gezet om met een eigen programma bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) aan te kloppen om te onderhandelen voor betalingsbalanssteun. “De regering heeft een eigen Crisis- en Herstelplan gemaakt, in concept aangeboden en met allerlei maatschappelijke organisaties gesproken. Wanneer tijdens de gesprekken de regering tot een vergelijk zou kunnen komen met het IMF, betekent het niet dat het IMF ons geld gaat geven om te besteden. IMF gaat ons betalingsbalanssteun geven. Dat geld gaat liggen bij de Centrale Bank om de koers te stabiliseren. Het is geen geld om wegen te asfalteren en huizen te bouwen”, aldus Jogi.

Coalitiepartijen VHP, NPS, Abop en PL hebben missie om land uit crisis te halen

De regering kritisch volgen is iets wat Jogi toejuicht. “Maar wat is het doel dat wij nastreven? Na de verkiezingen is er duidelijke bevestiging vanuit de coalitiepartijen VHP, NPS, Abop en PL gekomen dat het land in een enorm financieel-economische crisis zit en dat zij als missie hebben om het land uit de crisis te halen. Aan de hand daarvan heeft de regering onder leiding van president Santokhi dan een tijdlijn uitgezet. En om dat te realiseren, is de regering op pad gegaan om de crisis in het land te inventariseren en te kijken naar wat er allemaal gedaan moet worden om uit die crisis te komen. Daaronder valt de op hol geslagen wisselkoers beheersbaar maken, onze torenhoge buitenlandse schulden aanpakken en te praten met de schuldeisers voor herschikking daarvan. Daarvoor is Lazard in de arm genomen. Er is ook voorkomen dat wij internationaal een ‘default’ kredietstatus zouden krijgen. Daarnaast heeft de regering geprobeerd om de binnenlandse schuld beheersbaar te maken. Ook de verdiencapaciteit van het land opvoeren en meest getroffen groepen in de samenleving niet te vergeten. Op basis van deze analyses is huiswerk gemaakt en als eerste concrete actie is bewerkstelligd dat de regering na zoveel jaren eindelijk uit eigen middelen overheidssalarissen kon betalen”, benadrukt Jogi.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: