Boldewijn: “Dubbele functie ministers is conflict of interest”

Voor bestuurskundige August Boldewijn is het conflict of interest. Het vervullen van een ministerspost en een rvc-lidmaatschap binnen het nieuw opgerichte New Surfin NV gaan niet samen. “De een maakt beleid en de ander voert beleid uit. Een minister zit in het politiek bestuur en is politiek verantwoordelijk, en kan geen uitvoering geven aan het administratief bestuurlijke.” Boldewijn zegt de nieuwe organisatie die is opgericht om inkomsten voor Suriname te verwerven, te zien als een administratieve aangelegenheid en niet als een politieke. “Een politieke bestuurder kan niet daar gaan zitten om leiding te geven of verantwoording te dragen, want anders is er sprake van een dubbele functie.” Volgens Boldewijn is een minister degene die controle uitoefent en aan wie verantwoording wordt afgelegd en dan is het niet mogelijk om zo een dubbele functie te bekleden. “Als minister kun je daarom niet zeggen dat je lid bent van een raad van commissarissen.”

Niet in Crisis- en Herstelplan

De bestuurskundige merkt verder op dat het nieuwe orgaan niet voorkomt in het Crisis- en Herstelplan en noemt de gang van zaken “geheimzinnig”. Ook al zou er geen wet zijn die dit niet verbiedt, stelt Boldewijn dat de relatie tussen politiek en administratief bestuur van zodanige aard is, dat beleid wordt gemaakt door het politiek bestuur en het administratief bestuur voert het beleid uit. Vandaar dat Boldewijn concludeert dat het politiek bestuur (ministers) niet kunnen zitten op de plaats van het administratief bestuur, in dit geval dus de rvc. “Want dat heet conflict of interest”, licht Boldewijn toe. Voor de bestuurskundige is het duidelijk dat ministers niet kunnen zitten op plaatsen die juist aan de minister verantwoording moeten afleggen. Tot slot merkt Boldewijn dat De Nationale Assemblee (DNA) zich over deze zaak moet uitspreken, omdat het niet voorkomt in het Crisis- en Herstelplan.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: