Nog geen gesprekken over loonrondes

Michael Miskin, trekker van het collectief van CLO-lidbonden, zegt dat er ten aanzien van gesprekken met de overheid over de loonrondes nog met niemand is gesproken. De ervaren vakbondsman heeft ook nog niet gezien dat er over het IMF is gesproken. “Tot nu toe zijn er nog geen toegezegde presentaties gegeven.” Dagblad Suriname verneemt van Armand Zunder dat er vandaag gesprekken worden gevoerd over het IMF en het sociaal herstelplan met Ravaksur. De loonrondes blijken volgens Zunder echter een CLO-aangelegenheid te zijn. Eerder waren er al kritische geluiden vanuit de samenleving waarom er nu over salarisverhoging van ambtenaren moet worden gesproken, nu de meeste kantoren zijn gesloten of juist vroeg dicht gaan vanwege de covid 19 situatie. Volgens deze critici zou eerder gesproken moeten worden over de verbetering van de dienstverlening. Miskin reageert hierop door te stellen dat kwaliteitsverbetering een doorlopend proces is, terwijl ook gekeken moet worden naar de verloren koopkracht.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: