Minister Amoksi neemt eerste e-rijbewijs in ontvangst

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft dinsdagochtend van de Afdeling Rijbewijzen van het Korps Politie Suriname (KPS) het eerste biometrische rijbewijs ofwel e-rijbewijs in ontvangst genomen. 

Het e-rijbewijssysteem is onderdeel van het vorig jaar maart ingevoerde Document Security System, waaruit ook het e-id-project is voortgevloeid.

Minister Amoksi merkte op, net als hoofdinspecteur Marcel Blackson van de KPS-Afdeling Rijbewijzen, dat het project heel wat oponthoud heeft gehad. Een groot deel zou te wijten zijn aan stagnatie van de wetgeving, zo schrijft de Communicatie Dienst Suriname. ‘Het heeft extra lsng geduurd om het door de Raad van Ministers te krijgen, omdat er gekeken werd naar andere modellen’, zo liet de bewindsman onder meer weten. 

Per dag worden ruim honderd rijbewijzen gedrukt.  Amoksi rekent erop dat de achterstand in het afgeven van rijbewijzen wordt weggewerkt, ook in de districten waar het e-rijbewijs voorlopig ook zal worden verstrekt. Naast Paramaribo zijn dat Moengo en Nickerie. De bewindsman kijkt ook uit naar de mogelijkheden die het rijbewijs biedt, de toepassingen en de link met andere instanties, zoals verzekeringsmaatschappijen. 

Hij sprak de hoop uit, dat met het systeem ook de criminaliteit kan worden teruggedrongen.

Voormalig E-Government-voorzitter Gardelito Hew A Kee zei, dat hij en zijn team zich steeds sterk hebben gemaakt om niet alleen de documenten die uitgegeven worden door de Surinaamse overheid veiliger te maken, maar ook het proces. Met het systeem is het onmogelijk te vervalsen of personen aan een rijbewijs te helpen. In het systeem kan namelijk ook worden nagegaan wie de verantwoordelijke hiervoor is. 

Hew A Kee legde ook de nadruk op de decentralisatie. Verder gaf hij aan, dat met hetzelfde systeem straks ook het e-paspoort

geproduceerd zal worden.

Geslaagden moeten de mediaberichten volgen voor de dagen waarop zij op de verschillende nog bekend te maken locaties terecht kunnen voor het afhalen van hun e-rijbewijs.

Agenten getraind in technische aspecten E-rijbewijs

De Afdeling Rijbewijzen had op 5 november vorig jaar laten weten, dat nog geen rijbewijzen konden worden verstrekt, omdat destijds die afdeling in een transitiefase zat en zou overschakelen van PVC- rijbewijzen naar E-rijbewijzen.

Mede gelet op de Covid-19 pandemie was er sinds maart een grote achterstand in het verwerken dan wel het verstrekken van het rijbewijs aan geslaagden.

Met de introductie van de E-rijbewijzen zal het noodzakelijk zijn, dat de houder van een Surinaams rijbewijs beschikt over een E-identiteitskaart (E-ID). 

Een aantal dagen later, 17 november, meldde de politie, dat interne trainingen werden verzorgd voor agenten inzake de technische aspecten van de E-rijbewijzen.

Tijdens de trainingen werden handvatten aangereikt aan agenten over echtheidskenmerken waarop zij moeten letten wanneer zij bezig zijn met controlewerkzaamheden in het verkeer en een bestuurder dit nieuwe rijbewijs toont.

Het ligt in de bedoeling dat het E-rijbewijs zo gauw mogelijk wordt verstrekt aan de gemeenschap, aldus het korps op 17 november.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: