“Trollen die met ons leven dollen”

Als wij onze politici vanaf de onafhankelijkheid onder de loep nemen, valt op dat deze groep naar gelang de jaren richting 2020 opgingen, exponentieel werd aangevuld met “gluiperige karakters”. Thans ervaren wij de weerzinwekkende handelingen van onze politici die als het nieuwe normaal blijken te worden geaccepteerd. Zij durven onaangeroerd ons, in de ogen aankijkend, zand in de ogen te strooien. Om de massa te bereiken wordt vaak God er met de haren bij gesleept. Thans horen wij een jarige zeggen dat hij het land aan “Jezus” opdraagt. Een bewezen “vloek” had vreemd genoeg ook gezegd dat hij het land aan “God” opdraagt, en kijk in welke situatie wij zijn beland! Het karakter dat “bo set ing” dat wij verlost werden van “een vloek”, bleek eerst in het geniep en thans onverholen met “de vloek” de nacht door te brengen. De onderbouwing dat ook “de vloek” van zijn verantwoordelijkheid mag “snoepen” raakt kant noch wal. Zou u tijd van uw drukke leven vrijmaken voor een karakter dat, het volk slapeloze nachten toewenst en zonder emoties daar invulling aan geeft? Zou u het karakter “in de watten leggen” die willens en wetens er zorg voor heeft gedragen dat uw ouders een: “zorgenvol” oudedag meemaken; gammele medische zorg zijn voorbehouden; opgebouwd pensioen zien ontwaarden? Zou u zich ontfermen over tuig dat uw kroost: een onbezonnen jeugd heeft ontnomen; haar toekomst perspectieven heeft verknalt? Zou u als “Sranan pikien” een “vloek” koesteren die uw: land een failliete status heeft bezorgd; landgenoten in armoede heeft gedompeld; vrienden etnisch versplintert tegenover elkaar stelt? Thans is niet het moment om de “Gandhi” uit te hangen, daar men geen “consens fong fong” bezit, doch dient afgerekend te worden met “satansgebroed”!

Een ander vreemd voorval is de stellingname, m.b.t. de “Akiemboto case”, door een functionaris in wie veel vertrouwen is gesteld. Dient deze functionaris conform de wet, slechts als een doorgeef luik naar DNA in deze kwestie en dient die zich met in achtneming van de trias politica te onthouden van het willen voorlezen van de les? Dat “Akiembotoachtig” gedrag lijkt wel een deel van het scenario behorende bij het veelvuldig genoemd schaakspel. Tevens een weerspiegeling van het “bakba winkri principe” en het hypocriete behorende bij vooral de top van zijn partij. Herinnert u zich nog dat schijnheilig gedrag bij zijn beëdiging, aangaande gebruikte geweld? Weet u nog omtrent de verdeelde potentievolle concessies? Vreemd is dat iemand die aangezien wordt als de belichaming van de nieuwe generatie academici, zich binnen een wip en een zucht door oudere veel minder geschoolde kiezers afstand doet nemen van een weloverwogen specifiek onderbouwde beslissing! Heeft in een tv programma zijn overkomen juist averechts gewerkt op zijn doel dat voorogen werd gesteld? Trouwens waar is zijn partij genoot die als eerst als een rat het zinkend schip verliet? Misschien krijgt die, eens de drager van de partij, tijdens zijn “momenten met de almachtige” ook nog een “openbaring” in de vorm van een “drai baka winti”! Wat een “paars boeltje” daar, ook nog aangevuld met de ex, vanwege haar vertoonde gedrag door menigeen benoemde “Fish Lady”! Is zij in staat het empathisch vermogen op te brengen en bij benadering een beeld te scheppen van de emoties, verdriet en angst van niet alleen de echtgenotes, maar ook de kindertjes van de december slachtoffers? Zij wist tenminste dat hij niet zou worden gefolterd. Werd zij bijgestaan door de “gewezen medisch student” die “Hawker” verraadde en zijn einde in zijn karma meedraagt als een Seniele Zeden Fraudeur? Het is misselijkmakend dat steeds meer ongekwalificeerde en criminele karakters op cruciale posten worden gepositioneerd! Evenzo de drang om steeds in de staatskas te graaien, het volk uit te melken en mede corruptelingen te ontzien van adequate vervolging!

P.s. De keuze voor de minst slechtste blijft een keuze voor een slechte!                                                            

Drs. Frits Lalay          

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: