NPS-voorzitter Rusland niet op de hoogte van oprichting New Surfin NV

“Rvm eerst breedvoerig hierover consulteren”

De oprichting van een naamloze vennootschap onder de naam ‘New Surfin NV’ met het doel aantrekken van kapitaal ter investering in diverse sectoren, moet volgens coalitiepartner Gregory Rusland (NPS) het liefst breedvoerig binnen de coalitietop en de raad van ministers (rvm) worden besproken. In zijn eerste reactie zegt de NPS-voorzitter tevens coalitieleider aan Dagblad Suriname dat hij de informatie over de oprichting van deze nv via social media en diverse mediaberichten heeft vernomen en daarom vooralsnog heel voorzichtig wilt zijn om niet direct allerlei conclusies hierover te trekken. Wel zal hij deze zaak de komende dagen verder bespreken binnen de politieke top (coalitietop) om het fijne hiervan precies te horen. “Ik ben niet op de hoogte geweest hiervan”, benadrukt Rusland. De oprichting was op 5 januari bij het notariaat Kalisingh en werd daags daarop ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). Indien de informatie over de oprichting inderdaad op waarheid berust, had de NPS-topman toch wel een ietwat andere aanpak aan hebben gegeven. “Ik zou de raad van ministers breedvoerig hierover consulteren en natuurlijk ook bespreken in de coalitietop, want het is een zwaarwichtige aangelegenheid. Het gaat om investeringen binnen Suriname en het inzetten van kapitaal van burgers en buitenlanders. Indien het om een private onderneming gaat, dan heb ik verder geen commentaar”, aldus Rusland. 

Niet door Nederlanders laten oprichten, maar overheidsinstituut aanstellen

De NV is afgelopen maand opgericht door Viren Ajodhia, adviseur bij Financiën. Als directeur is benoemd registeraccountant Radjen Pahladsingh. Beide heren blijken volgens de akte over een Nederlands paspoort te beschikken. In de raad van commissarissen hebben zitting de ministers Armand Achaibersing (president-commissaris), Albert Ramdin (minister Bibis) en Sarwankoemar Badjalala (ondernemer). Volgens verklaring van minister Achaibersing gaat het om een honderd procent Staatsonderneming, die onder Financiën valt om investeringen aan te trekken. Los van de discussies binnen de rvm en coalitietop, zegt Rusland dat naar zijn inziens noch een gewone burger noch een Nederlander gevraagd zou moeten worden om zo een NV op te richten. In de periode tussen 2005 en 2010 is Rusland onder de toenmalige Nieuw Front-regering als minister van Natuurlijke Hulpbronnen ook door een soortgelijk traject gegaan, waarbij hij gewerkt heeft aan het opzetten van een nv. “Dat was wel eerst besproken binnen de raad van ministers. En met goedkeuring van de raad van ministers hebben wij een overheidsinstituut aangesteld om de nv op te richten. Ik denk dat dat een betere approach zou zijn als het inderdaad een staatsonderneming is.”, aldus Rusland. De NPS-topman voegt eraan toe dat ook nagegaan moet worden wat de positie van de ministers Achaibersing en Ramdin is in deze, omdat ministers juist toezicht zouden moeten houden op een dergelijke onderneming.

Ajodhia: “Minister mag wel zitting hebben in rvc”

Geruchten als zou het gaan om een privévennootschap waarin de bewindslieden zitting hebben, worden tegengesproken door Ajodhia, die als adviseur van minister Achaibersing bezig is geweest met de oprichting van deze nv. Op zijn Facebook pagina benadrukte Ajodhia dat New Surfin NV geen bank is, maar een 100% staatsbedrijf, een investeringsmaatschappij om kapitaal aan te trekken en te investeren in productie en armoedebestrijding. “Het is een werkarm van het ministerie van Financiën.” Ook stelt Ahjodhia dat het niet verboden is voor een minister om onbezoldigd in de rvc te zitten. Volgens artikel 125 van de grondwet mogen ministers geen nevenfuncties hebben. In 2019 was de toenmalige VHP-fractie niet erover te spreken dat de toenmalige ministers Patrick Pengel (OWT&C) en Regillio Dodson (NH) bezig waren als bestuurders van stichtingen en ook nog directeuren van een naamloze vennootschap. Toen werd het ontslag van deze ministers geëist.

Vraagtekens bij burgers

De oprichtingsakte met het KKF-uittreksel wordt gedeeld via de social media, waarbij flink wat vraagtekens worden geplaatst. De nieuwe financiële instelling wil binnenlandse en buitenlandse investeringen en gelden aantrekken “en andere financiële middelen in de ruimste zin des woords”. De maatschappij wil op haar beurt kredieten verlenen aan het bedrijfsleven en de overheid. Genoemd worden sectoren als landbouw, toerisme, energie, transport, medische zorg, mijnbouw, telecommunicatie, huisvesting, handel en industrie. Pogingen om ook reacties te krijgen van de coalitiepartners Ronnie Brunswijk (vicepresident) en Paul Somohardjo bleven onbeantwoord.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: