Fracties BEP en NDP willen Assembleevergadering over kwestie New Surfin NV

De fracties van de BEP en NDP in De Nationale Assemblee hebben op maandag 8 februari de voorzitter van De Nationale Assemblee verzocht een openbare vergadering uit te schrijven inzake de kwestie New Surfin NV. Recente informatie over de oprichting van deze nv heeft volgens beide fracties geleid tot de nodige ‘ruis in de samenleving’. ‘In het kader van goed bestuur en het nationaal karakter is het van eminent belang dat de regering reeds in dit stadium duidelijkheid en transparantie biedt over de gang van zaken regarderende de oprichting en uitvoering van dit zogenoemd staatsbedrijf.’

De twee oppositionele fracties stellen ook dat er veel vragen rijzen bij de fracties en bij de samenleving over het handelen van de ministers van Financiën & Planning en Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking rond de oprichting van New Surfin NV.

‘Wij achten het derhalve nodig u te benaderen om zo spoedig mogelijk, doch dringend een openbare vergadering aangaande dit onderwerp uit te schrijven.’

Tien doelstellingen New Surfin NV

De statuten van de New Surfin NV melden dat de NV tien doelstellingen heeft, waaronder ‘het ontplooien, financieren en deelnemen in projecten gericht op het helpen verlichten en minimaliseren van de armoede in het land, door het uitvoeren van projecten met hoge prioriteit voor de ontwikkeling van het land in verschillende sectoren, zoals landbouw, toerisme, energie, transport, wegen, medische zorg, mijnbouw, telecommunicatie, huisvesting, handel en industrie, het een en ander in de ruimste zin des woords’. 

Een andere omschreven doelstelling is ‘het aantrekken van binnenlandse en buitenlandse investeringen, gelden en andere financiële middelen in de ruimste zin des woords voor zover wettelijke is toegestaan, het aannemen van spaargelden, gelden in rekening courant of als deposito, het verlenen van kredieten aan het bedrijfsleven, de overheid en particulieren, ongeacht in welke vorm, het aan- en verkopen van nationale en internationale verhandelbare waarden’.

Fracties vernemen van nieuwe nv via de media

De BEP- en NDP-fracties vragen zich af hoe het mogelijk is, ‘dat in een democratisch bestel, DNA-leden via de media moeten vernemen dat er een staatsbedrijf is opgericht naast Investsur, wat hetzelfde doel heeft om investeerders aan te trekken, maar nu zonder wettelijke bepalingen’.

De fracties willen ook weten of de Wet Investsur, zonder behandeling in de assemblee, al is vervangen, gewijzigd of vernietigd. Verder willen ze graag vernemen wie de aandeelhouders zijn of kunnen worden bij de nv.

Ook vragen de twee fracties in hun brief aan de voorzitter van het parlement, welke afspraken gemaakt zijn richting de assemblee in het kader van transparantie met betrekking tot good governance en integriteit van bestuur over de financiële cijfers en de aanbesteding van projecten, die ten bate komen van armoedebestrijding.

‘Bevolking moet gedocumenteerd geïnformeerd worden’

‘Echter zijn er nog steeds vele andere vragen die wij aan de regering wensen te stellen. Eveneens wensen wij dat de bevolking gedocumenteerd wordt geïnformeerd, zodat de juiste informatie naar de samenleving kan worden door gecommuniceerd en de rust in de samenleving terugkeert’, aldus de slotwoorden van de NDP- en BEP-fracties in hun brief.

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: