8 februari 2021 Internationale Epilepsiedag

Epilepsie is een chronische aandoening van de hersenen die gekenmerkt wordt door het herhaaldelijk optreden van aanvallen. Naar schattingen zijn er wereldwijd 50 miljoen mensen die lijden aan epilepsie,  waarvan 25% kinderen zijn. Epilepsie komt op alle leeftijden voor, maar het vaakst op de kinderleeftijd en bij ouderen.

De behandeling van epilepsie bestaat uit het geven van medicijnen(anti-epileptica) die de aanvallen voorkomen maar niet genezen. Bij sommigen gaan de aanvallen spontaan over. Bij anderen blijven de aanvallen weg bij juist gebruik van medicijnen; bij ongeveer 25% van mensen met epilepsie blijven de aanvallen optreden ondanks juist gebruik van meerdere medicijnen. Bij deze mensen kan er na evaluatie  een andere behandeling in overweging worden genomen zoals een nervus vagus stimulator (kleine stroomstootjes aan een hersenzenuw om epileptische aanvallen te verminderen), een ketogeen dieet of epilepsiechirurgie.

De gevolgen van epilepsie hebben belangrijke nadelige effecten op de individuele gezondheid, de kwaliteit van leven en vormen een belasting voor de maatschappij. Patiënten met epilepsie en hoge doseringen van meerdere anti-epileptica hebben een grote kans op belangrijke comorbiditeiten, met name Sudden Unexplained Death in epilepsy(SUDEP), verstandelijke beperking, leer- en aandachtsproblemen, lichamelijke letsels, psychiatrische problemen en slechte “Quality of Life”(QoL).

Epilepsie en werk

Voor mensen die aanvallen blijven krijgen ondanks medicijnen, kan het vinden van een baan of het blijven behouden van een baan een probleem vormen. Het hebben van epilepsie is van invloed op de beroepskeuze; iemand met epilepsie kan voorbeeld geen vrachtwagenchauffeur of duiker worden.

Bij een sollicitatiegesprek is het niet verplicht om te vertellen dat je epilepsie hebt, als de epilepsie geen invloed zal hebben op het werk. Is dit laatste wel het geval, is het wel verstandig om er melding van te maken. Sommige werkgevers weten weinig over epilepsie en er kunnen vooroordelen over de ziekte bestaan, die makkelijk weg te nemen zijn door voldoende informatie in te winnen en simpele voorzorgsmaatregelen op de werkvloer. Als je eenmaal werkzaam bent, is het handig om collega’s in te lichten over de aanvallen die je hebt, zodat ze deze herkennen en weten hoe te handelen bij een aanval. Onregelmatige diensten hoeven geen probleem te zijn als de diensten elkaar niet te snel afwisselen. Belangrijk is om op regelmatige tijden de medicijnen in te nemen en voldoende te rusten.

Als iemand al werkzaam is, en epilepsie ontwikkelt, kan deze niet zomaar worden ontslagen. Het kan zijn dat hij zijn functie niet meer kan uitoefenen. Er zal dan met de werkgever moeten worden overlegd of er een andere geschikte functie binnen het bedrijf kan worden uitgeoefend.

Al met al blijft epilepsie een aandoening, die zich niet beperkt tot aanvallen maar verregaande gevolgen kan hebben, ook voor het werk. Het WHO thema dit jaar “Epilepsy, more than seizures” komt hier dan ook goed van te pas. Ook in Suriname moet er meer awareness komen met betrekking tot de arbeidsrechten en -plichten voor degenen die lijden aan deze aandoening.

Bron:www.epilepsie.nl. Leven met epilepsie; begeleiding bij werk. Brochure: Epilepsie en werk.

Drs. S. Mohan- Bhoendie neuroloog AZP

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: