UNICEF overhandigt symbolisch computer en printer aan SoZaVo

UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde Naties, heeft vrijdag 29 januari in het kader van institutionele versterking van het Integraal Kinderbeschermingsnetwerk (IKBEN), de eerste symbolische overhandiging gedaan van een computer en multifunctionele printer aan het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo).  De directrice Sociale Zaken, Melitia Sentelia, nam een en ander in ontvangst van Unicef Program Manager Patrick Matala, aldus het ministerie zondag 6 februari.

In augustus 2019 werd een aanvang gemaakt met het pilotproject ‘Casemanagement- en doorverwijssysteem’ voor kinderen. Hierbij waren verschillende diensten binnen en buiten de overheid betrokken. Het doel van dit project was om te werken aan een duidelijke structuur en onderlinge afstemming bij de aanname en afhandeling van cases, zodat behoeftige kinderen op een adequate en efficiënte wijze hulp kunnen krijgen. 

Er is verder ook gewerkt aan uniforme aanmeldingsformulieren van cases voor alle instanties om de juiste en de meest relevante informatie vast te leggen. Om alle informatie centraal te houden, is het vervolgtraject na de casemanagement en doorverwijssysteem, het opzetten van een data- en tracking systeem.

In het kader van het opzetten van een goede tracking- en datasysteem voor de cases, is in samenwerking met UNICEF besloten om computers aan te schaffen voor de monitoring van dit alles. Het is de bedoeling dat de verschillende overheidsorganisaties en non-gouvernementele organisaties die direct in contact komen met voornoemde cases, in aanmerking komen voor het vooraf genoemd apparatuur.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: