Gezondheidsautoriteiten informeren woensdag 10 februari bevolking over Covid-19 maatregelen

De op dinsdag 23 januari 2021 voor het laatst aangescherpte Covid-19- maatregelen lopen tot en met dinsdag. De bevolking wordt woensdag middels een persconferentie geïnformeerd omtrent de nieuwe maatregelen die zullen gelden vanaf die dag, zo meldt de Communicatie Dienst Suriname zondagavond.  De autoriteiten, met name het ministerie van Volksgezondheid, doen een beroep op de samenleving zich strikt te houden aan de Covid-19- maatregelen.

Na het aankondigen van maatregelen heeft het Covid-19 Outbreak Management Team steeds 14 dagen nodig om zich te buigen over de effecten ervan. Op basis van de resultaten van de afgelopen twee weken – inclusief de effecten van de weekend lockdowns – zal dus woensdag tijdens de persconferentie gedetailleerd verslag worden gedaan, waarna een evaluatie volgt door het ministerieel Covid-19 Team. 

De samenleving wordt nadrukkelijk gevraagd zich voor navolging van de regels te allen tijde te laten leiden door berichtgeving vanuit de desbetreffende autoriteiten. ‘Toegeven aan oproepen vanuit andere hoeken om de maatregelen te negeren, kan alleen ertoe leiden dat de algemene gezondheid in gevaar komt, de zorg onder druk wordt gezet en de economie van het land wordt ontwricht.’

De samenleving wordt ten overvloede eraan herinnerd dat de maatregelen niet bedoeld zijn om wie dan ook onaangenaam te zijn. Zij moeten juist ervoor zorgen, dat de besmettingsgraad van het virus omlaag gaat, waardoor kan worden overgegaan tot normalisatie van het dagelijks leven. Benadrukt moet worden dat de maatregelen in ons aller belang zijn. 

‘Alleen op basis van ons gedrag zullen er wijzigingen komen in de situatie zodat tot versoepeling kan worden overgegaan. De maatregelen negeren levert geen voordelen op. Temeer omdat de handhaving is vastgelegd en de politie erop zal toezien dat alle wetten strikt worden nageleefd’, zo schrijft de Communicatie Dienst Suriname.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: