Centraal Hoofdstembureau moet zo snel mogelijk vervangen worden

Op 25 mei zijn de Surinaamse kiezers naar de stembus gegaan. Zij hebben hun burgerplicht vervuld. De verkiezingen in negen districten zijn redelijk goed  gegaan op 25 mei 2020, maar in het stemdistrict Paramaribo was  het heel slecht  en rommelig georganiseerd. Er is hierover al veel geschreven . Ik wil wel enkele zinnen wijden aan het Centraal Hoofdstembureau welke een aantal jaren geleid wordt door een zekere meneer Eugene G.Merkus. Voor de volledigheid geef ik de namen door van alle personen die in het Centraal Hoofdstembureau (CHS) zitten. Deze zijn: Eugene G.Merkus ( voorzitter); Raymond Landbrug; Delano P.A. Landvreugd; Dennis E. Menso; Luciano S.Mentowikromo; Robby E.K. Raghoe; Anuska A.Ramdhani, Elviera L.Sandie; Steven W.Vrieze  en als secretaris  Anuschka J.Levant .

Uitslag verkiezingen beschikbaar stellen aan de kiezers

In het verleden ( ik praat  over de periode waar zeer gezaghebbende personen als Boksteen , Polanen e.a) leiding gegeven hebben aan CHS. Na elke verkiezing ( meestal binnen twee maanden) kon elke kiezer een CD met alle uitslagen van de verkiezingen op stembureau –niveau kopen, bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Met de komst van de “Godheid” Eugene G.Merkus, worden deze uitslagen niet meer beschikbaar gesteld aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en  de kiezers  kunnen deze CD niet meer kopen. Ik hoop dat de regering Santhoki /Brunswijk ( na 8 maanden  en 4 dagen)  deze “ goden “van CHS zo snel mogelijk vervangen, waardoor de cijfers weer beschikbaar worden gesteld aan de kiezers en aan politieke analisten die  dat willen analyseren.

Het district Wanica aan de kaak stellen

In dit artikel wil ik het district Wanica onder een vergrootglas plaatsen. Ik ben niet bij machte  om de politieke partijen per stemburau te analyseren, vanwege gebrek aan cijfers. Het district
Wanica is na Paramaribo het district met de meeste kiezers. Het aantal goed uitgebrachte stemmen op 25 mei 2020 in Wanica bedroeg 70.444 stemmen. Het district Wanica is goed voor 113 RR-; 21 DR-leden en 7 DNA leden. In totaal heeft district Wanica 134 leden van de regionale organen . Op 25 mei 2020  heeft de VHP alle RR- en DR-zetels in Wanica behaald. Op 25 mei 2020 hebben 16 politieke partijen aan de verkiezingen in Wanica deelgenomen. De politieke partijen Pertjajah Luhur en de ABOP zijn in Wanica een lijstverbinding ( samenwerking aangegaan). Dat heeft ervoor gezorgd dat die ene zetel naar deze combinatie is gegaan. De zetel is gegaan naar de ABOP, omdat de candidaat van de ABOP de meeste stemmen had behaald op de lijst. Indien deze partijen (PL en ABOP) apart de verkiezingen waren ingegaan  zou die ene zetel naar de VHP gaan en dan zou de VHP in Wanica 6 zetels behalen. Van de 16 politieke partijen die in Wanica aan de verkiezingen  hadden deelgenomen ,hebben slechts de VHP( 5 zetels) ; de NDP( 1 zetel ) en de ABOP ( 1 zetel) zetel(s) behaald. De overige 13 politieke partijen waren heel ver van een zetel.

De goed uitgebrachte stemmen in Wanica op 25 mei 2020 bedroeg 70.444 stemmen. De kiesdeler in Wanica was ( 70.444 : 7) x 1 stem=10.063 stemmen. Vanwege het kiesstelsel kan je met minder dan 10.063 stemmen een zetel behalen. Aan de hand van de resultaten van de verkiezingen in Wanica hebben kleine politieke partijen nauwelijks kans om een zetel te behalen. In tabel 2 zien wij dat 8 politieke partijen samen 1.204 stemmen behaald hebben .Willen deze acht politieke partijen gezamenlijk een zetel behalen in Wanica, dan moeten zij in 2025 met ongeveer 700 tot 800% groeien, wat in politiek Suriname bijna onmogelijk is.

Hardeo Ramadhin

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: