VMS: ‘Snelle stijging aantal positieve Covid-19 gevallen baart ons ernstig zorgen’

De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft dinsdag een communiqué uitgebracht, omdat het volgens haar vanaf december vorig jaar een stuk slechter gaat in het land voor wat betreft de Covid-19 uitbraak. ‘De 2e besmettingsgolf legt een enorme druk op de gezondheidszorg!!!’

‘De snelle stijging van het aantal positieve Covid-19 gevallen baart ons ernstig zorgen en oefent tevens een veel te grote druk uit op ons zorgstelsel. Wij beseffen als huisartsen dat de situatie ook voor u als patiënt verre van ideaal is. Wellicht heeft u de nieuwe manier van communicatie met de huisarts als minder prettig ervaren. Ook voor ons is het een uitdaging om in de huidige situatie de beste zorg te blijven leveren aan u.’

Om een zo goed mogelijke, continue, veilige zorg voor de patiënt te realiseren zijn richtlijnen opgesteld voor de huisartsenpraktijk.

Bij griepverschijnselen:

1. Neemt u eerst telefonisch/per app of via sms-contact op met uw huisarts.

2. Of bel 178 voor instructies.

3. Of begeeft u zich naar de reeds bekendgemaakte testlocaties.

4. En blijf intussen thuis, ga de deur niet uit! (Tenzij u besluit naar een testlocatie te gaan.)

Voor de Reguliere Zorg (geen griep)

Neem telefonisch contact op met uw huisarts of diens assistent en maak een afspraak om zodoende veel cliënten op 1 tijdstip en lange wachttijden te vermijden.

1) Uw huisarts is tijdens de spreekuren telefonisch altijd bereikbaar op de reeds bekende telefoon- en App-nummers.

2) Bij spoedgevallen kunt u zich aanmelden op de polikliniek en vervolgens de aangegeven instructies opvolgen.

‘Ten overvloede benadrukken we wederom de volgende regels:

  • mond-/neuskapje op, ook bij bezoek aan familie, vrienden en collega’s;
  • handen wassen met zeep of reinigen met een hand sanitizer of alcohol;
  • houdt de fysieke afstand van 2 meter.

En zoals reeds eerder aangegeven:

  • Mondkapjes eenmalig gebruiken en her-wasbare mondkapjes regelmatig wassen.
  • Niet onnodig de straat op gaan
  • Regelmatig desinfecteren van ruimten, oppervlakken, telefoon,s et cetera.  
  • Eet gezond en beweeg of sport regelmatig.

Door het naleven van de bovenstaande maatregelen en door ons allemaal goed te houden aan de Covid 19-richtlijnen, zoals voorgeschreven door het ministerie van Volksgezondheid:

1) Kunnen wij met z’n allen de besmettingen zoveel mogelijk onder controle krijgen en minimaliseren.

2) Kunnen de (huis-)artsen de reguliere zorg garanderen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: