Technische overeenstemming oostgrens Suriname-Frankrijk

Suriname en Frankrijk hebben afgelopen maandag twee documenten geparafeerd inzake het protocol met het oog op de regeling van de grens tussen Suriname en Frans-Guyana over de Marowijne- en Lawarivier als aanvulling op het Verdrag van 1915 en de Gezamenlijke

Verklaring inzake het gezamenlijk management van de Marowijne- en Lawarivier, en de gezamenlijke ontwikkeling van het grensgebied.  Beide teksten zijn geparafeerd door ambassadeur Harold Kolader, voorzitter van de Nationale Grens Commissie (NGC), en de Franse ambassadeur Antoine Joly, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking.

De NGC heeft vanaf 2018, na enkele incidenten op de Marowijnerivier onderhandeld met de Fransen over de grens in de Marowijne- en de Lawa rivier. De basis vormde de Conventie van 1915 waarin de methodiek voor de bepaling van de grenslijn is vastgelegd. Tijdens het hele proces heeft de NGC diverse consultatieronden gehouden met het Traditioneel Gezag, zowel aan de Marowijne-, Lawa- en Tapanahonirivier en te Albina. 

Er zijn voorts twee expedities ondernomen. De grenslijn is bepaald vanaf de monding van de Marowijnerivier tot aan de samenvloeiing van de Lawa-, Litani- en de Marowinirivier. Over het resterend deel (zuid-oost driehoek) wordt in een later stadium onderhandeld. De documenten zijn geparafeerd en worden aangeboden aan de regering, ter goedkeuring en ondertekening.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: