Betrokkenheid Westland Sama Group bij SML moet worden onderzocht

Nu het bestuur van het staatsbedrijf de SML zal worden vervangen, menen de huidige nieuwe bezitters van de opstallen en terreinen, althans delen daarvan, in de verdediging te gaan. Er is heel veel kritiek geweest buiten en binnen de NDP met betrekking tot de manier waarop door de regering Bouterse is omgesprongen met SML en de bezittingen die toebehoorden aan de SML. Door prominente NDP’ers is de overdracht van bezittingen van de SML c.q. de Staat, oftewel de betrokkenheid van private personen, bedrijven en/of stichtingen in het nieuwe beschikken en beheren door de vorige president, gehekeld. De namen van 2 personen uit Nickerie die naar verluidt patroon en handlanger aan het andere ontvangende uiteinde stonden in een vermeenden zaak van ongerechtvaardigde verrijking zijn steeds genoemd: ene Mahespalsing (met of zonder h) en ene Mangaldeen en hun bedrijf Westland Sama Group NV. Deze twee figuren zijn door critici herhaaldelijk betiteld als ‘rovers’ oftewel ‘loetera’s’ (in het Sarnami). Wij hebben hier daar aandacht aan besteed, maar kritiek van insiders die corruptie jarenlang hebben verdedigd, moet toch wel met een sterker vergrootglas worden bekeken. Want het is in de politieke praktijk van Suriname zo dat wanneer de zaken worden verdeeld, een aantal mensen in de rij staat om te zuigen en te bijten in de bobi van Mama Sranan. Maar wanneer de buit is verdeeld en sommigen of hun vrienden hebben niet veel of niet genoeg gehad, dan begint men te klagen en de janken. Die figuren hebben we ook in de naar het schijnt ordinaire verdeling van de eigendommen van SML aan politieke vrienden. Wat er gebeurd is in de SML in de periode 2015-2020 is de door de Staat gesponsorde corruptie (lees: door de president). En deze algehele cultuur van ongestrafte corruptie is verdedigd door mensen die vanuit binnen de NDP menen op selectief kritiek op de zaak te hebben. Om de zaak bij de SML op te frissen nemen we hier het verslag op dat in de krant verscheen van november 2020 over hetgeen, in de optiek van een top-NDP’er, gebeurd zou zijn bij de SLM. We herhalen hier het verslag van oud-DNA-lid en bestuurslid van coalitiepartij NDP (R. Doekhie). Deze gaf aan dat de SML in diep dronkenschap tijdens een borrelavond weggegeven was aan vrienden van de president. Volgens minister Parmanand Sewdien van LVV waren juristen in november 2020 bezig om uit te zoeken of het mogelijk is om Stichting SML en al haar bezittingen weer in de boezem van de Staat terug te krijgen. Eén van de knelpunten volgens de bewindsman was dat de nieuwe eigenaar, de Westland Sama Group NV, op 6 september 2018 een krediethypotheek op dit perceelland heeft gevestigd van SRD 23 miljoen. Het voormalig assembleelid van de NDP (Nickerie) vond echter dat er geen enkele juridisch advies bij deze kwestie nodig was. Dit bedrijf zou tijdens een borrelavond in Wageningen tussen de mensen van de  Westland Sama Group NV en een paar regeringstoppers (NDP-regering) in diep dronkenschap zijn weggegeven. Geen enkel wet en regelgeving is hierbij in acht genomen. Het is gewoon weggegeven, benadrukte hij. Op 13 oktober 2017 is het terrein van het SML-complex, groot 15,3303 ha, waarop de droger, pellerij, opslag en andere objecten staan, door het ministerie van ROGB overgedragen op naam van Westland Sama Group NV. Normaal is het zo dat als iemand een aanvraag indient voor een perceel, dan gaat het naar diverse instanties voor advies. LVV, de dc en grondinspectie komen er minimaal bijkijken. En als het om zulke arealen gaat, dan op basis van een dossier welke je inneemt. LVV had dat nergens aangetroffen en er waren nergens adviezen  te zien. De nieuwe president heeft een commissie benoemd die naar deze zaken kijkt en zaken van de Staat die zijn weggegeven. Als het onrechtmatig is, dan dient de Staat het terug te halen, vond de minister. Het voormalig NDP-DNA-lid voerde aan dat de toenmalige districtscommissaris van Nickerie  weigerde om positief advies over de uitgifte te geven. Uiteindelijk moest die het ook ontgelden. Hij moest toen uit het district naar een andere standplaats, want wanneer een overheidsterrein wordt overgenomen moet volgens de wet ook de waarde ervan getaxeerd worden. Deze tegenwaarde moet dan gestort worden in staatskas. Dat zou niet zijn gebeurd. Wat de krediethypotheek betreft, stelde hij dat de eigenaar van Westland Sama Group NV zich ook privé heeft ingezet. Dat betekent dat wanneer het terrein weer wordt ingetrokken door de Staat, de schuld door moet worden betaald door Westland Sama Group NV. Het is overigens niet alleen SRD 23 miljoen, maar veel meer. Het is een grote roverij en banditisme geweest met regeringstoppers die naar alle waarschijnlijkheid ook hun aandeel erin hebben gehad, zei de NDP’er. Zo een groot bedrijf en een pelmolen zijn gratis weggeven. Voor de pelmolen heeft de SML SRD 1.8 miljoen betaald en het is gratis weggegeven vond de NDP’er. Er is herhaaldelijk openlijk kritiek uitgeoefend op de stand van zaken bij de SML en vooral de betrokkenheid in het beheren en beschikken over de bezittingen van het bedrijf door de vorige president/regering ten voordele van de genoemde mannen en Westland Sama Group. Deze zaak moet grondig worden onderzocht, strafbare feiten moeten worden vervolgd en bezittingen moeten terug in de boezem van de staat. 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: