Lepra tegen 2030 volledig uitbannen

Lepra moet tegen het jaar 20230 zijn uitgebannen. Wereldwijd wil de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) het aantal nieuwe gevallen terugbrengen tot ongeveer 63.000 en moet er in zeker 120 landen sprake zijn van 0 autochtone gevallen. In Suriname is deze ziekte ook nog niet volledig uitgeroeid. Lepra is een verwaarloosde ziekte, die nog steeds voorkomt in meer dan 120 landen. In 2019 werden wereldwijd 202.185 nieuwe gevallen van lepra geregistreerd. Van dit aantal waren 14.891 kinderen jonger dan 15 jaar. Lepra veroorzaakt ook meer lichamelijke misvorming dan andere infectieziekten. Van de in totaal 202.185 nieuwe gevallen kregen 10.813 personen zichtbare misvormingen. Daarvan waren 370 kinderen. Volgens de WHO duiden kindergevallen indirect op voortdurende overdracht in een gemeenschap en deze worden nauwlettend gevolgd. Stigmatisering van door lepra getroffen personen blijft echter de vroege opsporing bemoeilijken. Er vindt nog steeds discriminatie plaats van leprapatiënten.

Vergeethoekje

Elk jaar wordt daarom op de laatste zondag in januari Wereld Lepradag herdacht, om extra aandacht te vragen voor deze vreselijke ziekte. Patiënten worden nog maar al te vaak in een vergeethoekje geduwd. Microbioloog Ricky Stutgard zegt dat lepra niet iets is van nu. Al in de oudheid, in tijden van de Grieken en de Romeinen, stond het bekend als melaatsheid. Mensen die geïnfecteerd waren, werden geïsoleerd. “En eigenlijk heb je nog steeds in bepaalde landen, waaronder India, leprakoloniën. Waarbij mensen die geïnfecteerd zijn worden afgezonderd. Vandaar dus dat er nu Wereld Lepradag is om deze mensen te gedenken en deze ziekte kenbaar te maken voor grote delen van de wereld.”

Goede weerstand opbouwen

Stutgard legt uit dat ons lichaam verschillende verdedigingsmechanismen heeft om ons te beschermen tegen ziekten zoals lepra. Wanneer een micro-organisme in het lichaam komt, dan probeert onze weerstand of immuunsysteem die te herkennen en de indringer uit te schakelen. Een verzwakt immuunsysteem functioneert echter niet zoals het behoort te functioneren en dan krijgen ziekten zoals lepra – en nu ook covid-19 – alle kans. Lepra valt bij tijdige ontdekking gelukkig wel heel goed te behandelen. Stutgard wijst er ook op dat ruim 80 procent van de wereldbevolking niet geïnfecteerd wordt door lepra.

Handen goed behandelen

“Het gaat om die 20 procent die wel geïnfecteerd kan worden. En als je in contact komt met anderen die geïnfecteerd zijn en hygiëne niet in acht neemt, dan is de kans 5 tot 8 maal zo groot om ook te worden geïnfecteerd. Het moment wanneer je met micro-organismen te doen hebt en met virussen, bacteriën en schimmels, dan is de kans groot dat je handen daarmee in contact komen en dat je daardoor jezelf en anderen kan infecteren. Wanneer je het hebt over bacteriën en virussen, zoals we momenteel ook het covid-probleem hebben, dan is het van eminent belang dat we onze handen goed verzorgen en hygiënisch behandelen, zodat we onszelf en anderen niet infecteren.”

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: