Effect covid op drugsgebruik

Het Uitvoerend Bureau van de Nationale Antidrugsraad heeft gedurende het tijdvak augustus-september 2020 onderzoek gedaan naar: “Het effect van de covid-19 pandemie op drugsgebruik. Het Suriname Epidemiologisch Netwerk met betrekking tot Drugsgebruik (Surendu) is daarbij betrokken. Het onderzoek om de mate van veranderingen in het drugsgebruik en het gedrag als gevolg van de pandemie te meten stond onder leiding van mevr. S. Roothram.

Onlineonderzoek

Aan het onlineonderzoek hebben 79 personen, in de leeftijdscategorie van 10 tot en met 81 jaar (83,5% mannen en 16,5% vrouwen), uit Paramaribo, 74,5%, Commewijne, 10,1% en Wanica 7,6%, geparticipeerd. Volgens het onderzoek brengt 47% van de gehoorde personen, vanwege Covid-19 langere tijd thuis door, 45% heeft aangaven minder thuis te zijn en bij 8% is de mate van thuis verkeren hetzelfde gebleven.

Aangepaste programma’s

Het resultaat van het onderzoek zal worden geïncorporeerd in de benadering en werkwijze van de Nationale Antidrugsraad (NAR). Het ligt in de bedoeling om aan de huidige omstandigheden aangepaste preventieprogramma’s uit te voeren.

Alcoholconsumptie

Van de ondervraagde personen heeft 42% doorgegeven, dat vanwege het ‘Covid-huisarrest’ hun alcoholgebruik minder dan voorheen is. Bij 17% is er geen verandering opgetreden in het drinkgedrag. Bij 10% is de consumptie toegenomen. 75% van zij die meer zijn gaan drinken, behoren tot de leeftijdsgroep 50 jaar en ouder.

Stress en eenzaamheid

Door 63% van de ondervraagden is stress als oorzaak van meer alcoholgebruik genoemd.  38% geeft eenzaamheid de schuld en 25% verwijst naar onderbreking van de hulpverlening. Mannen zijn gevoeliger voor de stress. Vrouwen lijden vooral door het onderbroken regelmaat van het leven.

Meer mannen dan vrouwen

Meer mannen (67%) dan vrouwen (33%) hebben een verlaagde alcoholconsumptie aangegeven. Verminderd alcoholgebruik zou komen vanwege minder vermaak, weinig mogelijkheid tot socialiseren en geldgebrek. Mannen (50%) hebben het meest onvoldoende mogelijkheid tot socialiseren aangegeven als reden voor minder alcoholgebruik.

Marihuana

Door 27% van de personen die betrokken zijn bij het onderzoek is aangehaald, dat hun marihuanaconsumptie verlaagd is door het gedwongen thuisblijven vanwege de covid-19 pandemie, terwijl 13% aangaf dat de consumptie hetzelfde is gebleven en bij 8% van de respondenten is de consumptie toegenomen.

Verhoogde consumptie

Zij die aangaven dat het marihuanagebruik hetzelfde is gebleven, waren in de leeftijdsgroep 18-34 jaar (50%) en 35-54 jaar (50%). De meeste respondenten die een verhoogde marihuana consumptie aangaven waren in de leeftijdsgroep 35-54 jaar, 83%, gevolgd door 17% in de leeftijdsgroep 18-34 jaar.

Minder gebruik

Zij, 38% die een minder gebruik aangeven bevinden zich in de leeftijdsgroep van 35-54 jaar, 24 % is tussen de 18 en34 jaar. Gevolgd door 19% in de categorie 13-17 jaar en 19% onder gebruikers van 55 jaar en ouder. Als redenen voor de verlaagde consumptie van marihuana geeft 48% van de respondenten, onvoldoende mogelijkheid tot socialiseren aan. Terwijl 43% te kennen geeft, dat zij niet meer in staat zijn om marihuana te kopen vanwege het verhoogde prijskaartje.

Mannen lijden het meest

Aangegeven wordt, dat de verhoogde consumptie van marihuana, in gelijke mate wordt veroorzaakt door het ontbreken van regelmaat, stress en verveling, gevolgd door eenzaamheid en angst. Mannen (67%) lijden het meest aan stress, met als gevolg een verhoogde consumptie van marihuana. Onder vrouwen is dit percentage 17%. Een deel heeft het gebruik vanwege het voornemen een gezond leven te leiden, verminderd of is gestopt.

Cocaïne                        

Onder 14% van de respondenten die crack (cocaïne) consumeren, is als gevolg van de pandemie, een verlaagd gebruik aangegeven. Volgens het onderzoek is het gebruik onder 8% hetzelfde gebleven.  Een verhoogd gebruik werd bij 6% gezien. Een derde deel van de respondenten die een verlaagd crack-/cocaïneconsumptie aangeeft behoort tot de leeftijdsgroep 18-34 jaar. 25% bevindt zich tussen de 35-54 jaar en 33% is 55 jaar of ouder.

Inzicht van een ervaringsdeskundige

Desgevraagd ging directeur Carlo Lansdorf van Stichting De Stem voor de rehabilitatie van alcohol- en drugsverslaafden, als ervaringsdeskundige in op het onderzoek: “Wij die behoren tot het Suriname Epidemiologisch Netwerk met betrekking tot Drugsgebruik (Surendu), doen er goed aan om niet alleen aandacht te besteden aan misbruikers en ontspoorde alcohol en drugsverslaafden die onder in de rode zone verkeren. Van wie het duidelijk valt af te lezen, dat zij zijn afgegleden.”

Gele zone

“Er zijn drugsgebruikers die in, de zogenaamde gele zone dwalen. Het druggebruik van deze groep is nog niet van dien aard, dat hun leven helemaal ontspoord is. Maar het is juist deze groep die dringend aanpak nodig heeft om afglijden te voorkomen. Het drugsgebruik wordt van kwaad tot erger.  Er vindt doorstroming plaats van de gele- naar de rode zone. Het is noodzakelijk dat de overgang van gebruiker tot misbruiker wordt tegengegaan.”

Groene zone

“Binnen drugsbestrijdingskringen wordt er ook gesproken van een groene zone waartoe personen behoren die drugsvrij leven. Er vindt net tussen de gele en de rode zone doorstroming plaats van de groene naar de gele zone. De gebruikers van de gele zone verleiden drugsvrije personen met opvattingen als: ‘Ik gebruik drugs en het heeft geen invloed op mijn functioneren in de samenleving, mijn omgang met mensen en mijn werk’. Hierdoor worden niet gebruikers in de groene zone naar de hel gelokt.

HD         

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: