Nieuwe openbare aanbesteding baggerproject Surinamerivier in finalefase

Dat het baggerproject van de Surinamerivier, dat door de vorige regering Bouterse/Adhin voor een bedrag van USD 56 miljoen was gegund aan de Chinese China Harbor Engineering, wordt opnieuw aanbesteed. “Het project was gegaan naar China Harbor Engineering en we hebben het contract verbroken, omdat de overheid niet aan zijn betalingsverplichtingen kon voldoen. Nu is er een nieuwe openbare aanbesteding”, zegt minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken om een reactie gevraagd aan Dagblad Suriname. De bewindsman legt uit dat er weliswaar een verschil is bij de nieuwe aanbesteding. Bij het oud contract met China Harbor Engineering was overeengekomen dat de overheid van tevoren moest betalen. Bij de nieuwe openbare aanbesteding is het zo dat wij dat niet kunnen doen, dus we hebben financiering nodig. Dat is één van de eisen”, aldus Nurmohamed. Bij het nieuw traject van de aanbesteding hebben zeker acht bedrijven zich al ingeschreven en heeft de preselectie al plaatsgevonden. “We zijn nu dus in de finalefase waarbij de bedrijven een maand de tijd hebben om een aanbieding te doen. Nu zijn we in de fase bezig met het selecteren van de consultancy en de bedrijven mogen hun aanbieding opstellen tot de deadline over een paar weken. Dan gaan we over tot de finale gunning”, aldus de bewindsman

Financiering USD 45 miljoen bij Finabank niet doorgegaan

Nurmohamed zei in september 2020 in het parlement dat de regering Bouterse/Adhin in januari 2020 een voorschot aan de aannemer had betaald van USD 7.084.592. Maar, vervolgbetalingen bleven uit. De regering Santokhi/Brunswijk heeft een failliete boedel overgenomen  en beschikt niet over de middelen om het Chinese bedrijf te betalen. Bij de startsein in mei 2020 zei toenmalige OWT&C-minister Vijay Chotkan dat de kosten voor het project betaald zouden worden met een lening van USD 45 miljoen bij Finabank, terwijl het ministerie van Financiën garant zou staan voor de rest. Nurmohamed zegt dat de financiering bij de Finabank nooit is getekend. “Dus dat is nooit doorgegaan”, aldus de minister.

Boete van USD 70.000 per dag aan China Harbor Engineering stopgezet

In december zei president Chandrikparsad Santokhi dat de regering niet langer wenste samen te werken met China Harbor Engineering, omdat het om een wurgproject gaat. “Het baggerproject, het is een heel gedoe geweest. De vorige regering heeft een deal gesloten met een baggerbedrijf om in maart te beginnen. Er zouden om de zoveel tijd betalingen zijn en als dat niet gebeurt, moet een boetebeding van USD 70.000 per dag. Dat heeft de vorige regering voor ons gedaan,” merkte Santokhi op. Nurmohamed benadrukt dat wat deze boete betreft, dit al is stopgezet.

Importeurs moeten extra bedragen neertellen voor kleinere vaartuigen

De vaargeul is zodanig dichtgeslibd dat grote schepen de grootste moeite hebben binnen te varen. Al lange tijd komen kleinere vaartuigen dan de wateren binnen, waarvoor importeurs extra bedragen moeten neertellen met als gevolg dat producten duurder worden. Bevoorradingsschepen voor de oliesector mijden Suriname, waardoor het land ook inkomsten misloopt. Het project moet vanaf de monding van de Surinamerivier de vaargeul verdiepen en verbreden over een lengte van 68 kilometer tot aan Domburg. Begin 21e eeuw waren Alcoa, Biliton en Staatsolie bereid de kosten voor het uitbaggeren van de Surinamerivier op zich te nemen. Voor langer dan 10 jaar zijn de baggerwerkzaamheden uitgebleven, waardoor de vaargeul is gaan dichtslibben. Dit maakt het belang van de uitvoering van dit project noodzakelijker dan ooit.

Baggerproject goede ontwikkeling voor productiesector

Bij de startsein op 3 maart 2020 gaf de toenmalige regering aan dat de vaargeul niet alleen in de diepte maar ook in de breedte zou worden uitgediept. In het eerste jaar zou bij de monding van de Surinamerivier een kanaal worden gegraven met een breedte van 70 en 90 meter en een diepte van twee meter. Het baggerproject werd verwelkomd en werd gezien als een goede ontwikkeling voor de productiesector en de economie van het land. In april 2019 deelde toenmalige minister Patrick Pengel van Openbare Werken nog mee dat uiterlijk in het derde kwartaal van 2019 zou worden gestart met de baggerwerkzaamheden. Ook het baggerproject Nickerierivier zou toen zijn besproken. Volgens Pengel moesten het baggeren van de Suriname-en Nickerierivier worden gezien in samenhang met het baggerproject van het Saramaccakanaal, waarvoor een lening bij de Wereldbank is genomen. Het contract met China Harbor Engineering werd uiteindelijk in december 2020 getekend door de opvolger van Pengel, Vijay Chotkan.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: