Kanariesschool wil covid-19 gerelateerd afstandsonderwijs

Traditiegetrouw maakt de Kanariesschool van elk afgerond schooljaar een jaarverslag voor het stichtingsbestuur, waarin gereflecteerd wordt op de vastgestelde doelen aan het begin van het schooljaar. Het afgelopen schooljaar was vanwege de covid-19 pandemie een heel bijzonder jaar. Afgaand op het afgeronde eerste kwartaal en het nu in gang zijnde tweede kwartaal zal ook dit schooljaar sterk in het licht staan van de covid-19 pandemie. Vanwege het voortduren van de covid-19 pandemie en de impact daarvan op het onderwijs, hebben wij gemeend om het belang van afstandsonderwijs uit ons 2020-jaarverslag via uw medium met een breder publiek te delen.

De Kanariesschool is in 1979 opgericht als een vernieuwingsschool, waar de ontwikkeling van het individuele kind centraal staat. Vanuit deze filosofie wordt op de Kanariesschool in een gemengde vorm van klassikaal en individueel lesgegeven, waarbij de ouders/verzorgers actief betrokken worden. Deze vorm van lesgeven heeft ervoor gezorgd dat ondanks de covid-19 uitdagingen, de school ook dit veertigste schooljaar (2019-2020) kon afronden met het behalen van alle voor onze pupillen gestelde doelen. Dit resultaat heeft de school kunnen neerzetten door aanvullend op het fysieke onderwijs, afstandsonderwijs te ontwikkelen en in een goede samenwerking met de ouders en pupillen succesvol uit te voeren.

De Kanariesschool bestaat uit een peuter-, een kleuter- en een leerschool voor kinderen die speciaal onderwijs behoeven. Goede en evenwichtige educatie en vorming van deze drie groepen binnen het onderwijssysteem is zeer cruciaal voor het vervolgonderwijs en dus voor de ontwikkeling van het individu. Daarom bestaat het educatiepakket van de school uit verschillende pijlers, waarvan onder andere zingen en bewegen naast de cognitieve vorming vaste zijn. Voor het consistent onderwijzen en vormen van onze pupillen maken al deze pijlers ook deel uit van het door ons ontwikkelde afstandsonderwijs.

Echter, het fysiek bijeenkomen dient ook een doel dat niet opgevangen kan worden door afstandsonderwijs. Afstandsonderwijs aan deze doelgroep mag dus niet te lang duren. Om die reden hopen ook wij dat het moment waarop wij onze pupillen weer mogen verwelkomen in de school niet te lang uitblijft. Maar, zolang het in het algemeen belang vereist is om het fysieke onderwijs uit te stellen, zal de Kanariesschool dat besluit ondersteunen in de wetenschap dat het eigen ontwikkelde afstandsonderwijs een periode zonder fysiek onderwijs kan overbruggen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: