Afkalving nabij de markt te Nw. Nickerie

Het is sinds jaar en dag zo geweest dat men weinig aandacht heeft besteed aan het probleem van de afkalving,  vooral nabij de visverkoopstand op de markt in Nw. Nickerie. Deze afdeling verkeert thans in een erbarmelijke omstandigheid en de omgeving is momenteel zodanig verwaarloosd  dat er behoorlijk wat afkalving plaatsvindt. De situatie is zodanig dat zelfs de vloer waar de vissers hun koopwaar aanbieden ook behoorlijk aan het afbrokkelen is. Dit gedeelte van de markt, de visafdeling,  grenst direct aan de Nickerierivier en het wordt slechts beschermd door enkele mangrove- en parwabomen. Het rivierwater komt vooral bij springvloed helemaal bij dit gedeelte terecht, waardoor het probleem nog nijpender wordt.

De aanlegsteiger is inmiddels ook ingestort en als de tekenen niet bedriegen en indien er geen noodhulp wordt getroffen, zal binnen no time de visafdeling in de rivier belanden !                                       

In december vorig jaar heb ik gesprekken gevoerd met enkele politici en met de marktmeester, dhr. N. Khodabaks; tevens heb ik dit probleem in een radioprogramma aangekaart bij de dc van het rijstdistrict, mw. S. Gobardhan. Zij hebben alle twee beterschap beloofd.

Recent heb ik wederom een bezoek gebracht aan de markt en het blijkt dat de situatie nog steeds ongewijzigd is en het is zelfs erger geworden. Door instorting van de brug kunnen de vissers hun visafval niet in de rivier dumpen, waardoor er een behoorlijke stank ontstaat. Het is een heel onaangename situatie voor zowel de standhouders als ook  voor de markt bezoekers waaronder ook veel toeristen.

Het ligt in de bedoeling om een nieuwe markt op te zetten en wel binnen enkele jaren. Of die nieuwe markt op een andere locatie komt, is voor alsnog onduidelijk. Wel moet er spoedig zondermeer een tijdelijke noodmarkt komen.  De vorige regering had beloofd om een betonnen dijk te plaatsen bij de visafdeling; echter zijn we al enkele jaren verder en er is nog geen enkele pilaar geplaatst.  Het gezegde, terwijl het gras groeit, sterft het paard is hier een duidelijk voorbeeld van.

De visverkopers hebben geen andere keus om hun goederen kwijt te raken. Zij moeten blijven om te kunnen verkopen en zo hun dagelijks brood te verdienen,  en dus om te overleven.

Er wordt gehoopt, dat in afwachting van de nieuwe markt en om erger te voorkomen, een duurzame aanpak niet zal uitblijven en dat dit alles binnen de kortste tijd een feit wordt !

Er is nog heel veel werk aan de winkel. In deze is er natuurlijk ook een voorname taak weg gelegd voor de huidige Districts Commissaris van Nickerie, mevr. Gobardhan. Immers, de markt is een wezenlijk deel van het aangezicht van ons rijstdistrict Nickerie.

Roy Harpal.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: