De macabere Dag van de Revolutie

Er zijn burgers die de Dag van de Revolutie niet gehandhaafd willen hebben. De regering is keer op keer vanuit verschillende lagen van de samenleving opgeroepen om de gewijzigde Amnestiewet van 2012 in te trekken en 25 februari niet te handhaven als een nationale gedenkdag. Deze dag werd door een NDP-bestuurde regering tot een nationale dag verheven. President Chandrikapersad Santokhi heeft een commissie aan het werk gezet om na te gaan of 25 februari de verheffing tot nationale gedenkdag waardig is. Een eventuele intrekking van de Amnestiewet-2012, zal door de wetgevende macht moeten worden bekeken.

Moraal en ethiek                                                                     

Waar blijft het moraal en de ethiek, vraagt assembleelid Ivanildo Plein zich af. “De Dag van de Revolutie is door de Boutisten verheven tot een gedenkdag. Tijdens militaire periodes werd deze macabere dag uitbundig gevierd. Staatshoofd Bouterse dirigeerde de toon bij activiteiten in verband met deze herdenkingsdag en andere hoogtijmomenten van de zogenaamde revolutie.”

Nationale gedenkdagen terugbrengen

Naar zeggen van volksvertegenwoordiger Plein is Suriname wat nationale gedenkdagen betreft, een rijk land. Suriname kan deze weelde niet dragen. “Niet in het minst vanwege de economische gevolgen, die gedenkdagen (vrije dagen) met zich meebrengen. De samenleving is het met elkaar eens dat het aantal nationale dagen teruggebracht moet worden. Voorgesteld wordt om het nationale gedenkdagenvraagstuk zo spoedig als mogelijk op te lossen, terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau en bij wet vast te stellen, zodat er niet iedere keer door regeringen eenzijdig getornd wordt met deze materie.”

Afschaffing herdenking 25 februari

 “Met mij zijn er vele personen, al dan niet verenigd in maatschappelijke stromingen, die 25 februari willen afschaffen als nationale gedenkdag. Als wij het behouden, doen wij aan geschiedvervalsing. Een afkeurenswaardig verleden, een verfoeilijke militaire greep naar de macht, die Suriname duur is komen te staan, wordt daarmee in een goed daglicht geplaatst. De herdenking van deze dag moet bij wet afgeschaft worden.”

Voorbereiding van de herdenking

Aan de andere kant is de NDP drukdoende met de voorbereiding om te komen tot een waardige viering van de revolutie op 25 februari aanstaande. Uit deze politieke kring werd vernomen: “De Nationale Democratische Partij maakt zich op om 25 februari 2021, de ‘Dag van de Revolutie’, niet ongemerkt voorbij te laten gaan. De vaste NDP-Commissie Herdenking 25 februari bereidt zich voor om, aangepast aan de huidige omstandigheden, uit te komen met een waardige herdenking van deze bijzondere dag. De covid-19 pandemie bemoeilijkt samenkomsten. Er wordt gezocht naar andere mogelijkheden, middelen, wegen, kanalen en platformen om de boodschap van de revolutie uit te dragen.”

Pompen of verzuipen

Vriend en tegenstander van de NDP: “Aanstaande 25 februari moet het te volgen pad naar herstel van de NDP-politieke macht duidelijk worden. De NDP ziet zich in de geest van de door haar geleden verpletterende verkiezingsnederlaag en de huidige politieke omstandigheden, verplicht om een onmiskenbaar politiek antwoord te geven. Daarbij worden alle middelen geoorloofd geacht. Het is niet te verwachten dat het een charmeoffensief wordt. Het heeft er alles van dat de NDP zich in de komende tijd radicaal/militant zal manifesteren. De sfeer is: “Pompen of verzuipen. Bouterse heeft aangegeven dat sommige van de huidige problemen in het land alleen met wapens kunnen worden weggehaald.”

Statigheid

Verzamelde informatie uit het NDP-kamp meldt: “Het NDP-programma herdenking Dag van de Revolutie 2021 wordt samengesteld. Het is nog niet in steen gehouwen. De gebruikelijke kranslegging zal er niet ontbreken. Het Plein van de Revolutie is in aanloop naar de herdenking opgeknapt. De kapotte bloembakken zijn hersteld. Het plein is schoongewassen en van een nieuwe verflaag voorzien. Het plein wordt 1 maal 24 uur zicht- en onzichtbaar bewaakt.” Sedert kort wordt voor de statigheid de Surinaamse vlag volgens militair protocol dagelijks gehesen.

NDP-grondgebied

“Het Revoplein, daar waar het weggeschoten hoofdbureau van politie stond, is nu NDP-domein. Het staat niet onder staatsbeheer. Het wordt beschouwd als revolutionaire, militaire grond van de Nationale Democratische Partij. De NDP- 25 februari commissie zwaait er de scepter. Er worden beheersdaden uitgeoefend. Het terrein wordt vanuit de paarse-kring onderhouden en geëxploiteerd. Het wordt permanent bewaakt door al dan niet gewapende manschappen.”

Tide tamara wi e stre go moro fara

Het kan volgens de NDP-aanhang en sympathisanten niet anders dan dat ‘de baas’ zich tijdens de herdenking van de revolutie zal bedienen van stoere taal om zijn aanhang te motiveren. “De aanhang zal worden gevraagd en aangespoord om de moed niet op te geven. ‘Tide tamara wi e stre go moro fara’, is en blijft de leus.’

Huiveringwekkend

Het enthousiasme voor de herdenking van de Dag van de Revolutie wordt niet door iedereen gedeeld. Velen ervaren deze ‘donkere dag in de geschiedenis van Suriname’ als huiveringwekkend. “Het is griezelig, het heeft de rust en vrede vernietigd. Het land kwam terecht op een rad, werd gefolterd, de ledematen werden gebroken, lichaam en geest werden gescheurd. De teweeggebrachte verwoesting heeft het hele land aangetast, gemuteerd tot een hoop ellende. Land en volk werden verbasterd”, wordt door tegenstanders van de gang van zaken aangehaald.

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: