Toestanden rond poliklinieken wekken ergernis op

Omwonenden van bepaalde poliklinieken ergeren zich dood aan de toestanden die zich voordoen voor de stoepen van huisartsen. Medici zorgen conform de covid-19 maatregelen ervoor, dat de toegang tot en dienstverlening in poliklinieken binnenshuis, zo goed als mogelijk voldoet aan de veiligheid- en gezondheidsprotocollen. De bezoekers zijn letterlijk op straat gezet, waar zij hun beurt in weer en wind moeten afwachten.

Onhandelbaarheid

Een arts die niet bij naam genoemd wil worden, geeft aan dat “wij niet bij machte zijn om orde op zaken te stellen”. “De patiënten en hun begeleiders zijn vaak onhandelbaar. Wij trachten tevergeefs de mensen en het doktersbezoek in goede banen te leiden, maar het is onbegonnen werk. Het lukt door onhebbelijk-, aan onbeschaafdheid grenzend gedrag van burgers moeilijk om orde op zaken te stellen. De mensen in het gareel te houden. De onhandelbaarheid van de bezoekers is schrikbarend. De mensen zijn hardleers. Als zij worden aangesproken om bijvoorbeeld de covid-maatregelen na te leven, wordt er negerend en/of agressief gereageerd. Verwensingen en scheldwoorden komen vaak voor.”

Ferm optreden gewenst

Anders dan de huisarts zijn omwonenden van poliklinieken waar er overlast plaatsvindt, de mening toegedaan dat het wel degelijk de verantwoordelijkheid van huisartsen is om wantoestanden, die voor hun stoep plaatsvinden, tegen te gaan. “De huisartsen onttrekken zich van hun verantwoordelijkheid. Getracht wordt om wat krom is recht te praten. Door ingewikkelde, onjuiste redenering wordt getracht om onzuivere situaties, daden of besluiten van een rechtvaardiging te voorzien.”

Overheidstoezicht

“De gezondheidssector dient meer dan in andere bedrijfstakken erop toe te zien dat de werkplaats en omgeving aan algemene en specifieke veiligheid- en gezondheidsvoorschriften voldoet. Ferm optreden is noodzakelijk om de ongewenste situatie te voorkomen. Dan hebben wij het nog niet gehad over de toezichthoudende plicht van de overheid.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: