Restauratie Noorderstadskerk vertraagd

“De Noorderstadskerk van de Evangelische Broedergemeente Suriname aan de Henck Arronstraat in Paramaribo, staat in de steigers. De markante spitse toren is verzakt en blikseminslag heeft het fier- uitsteeksel beschadigd. De restauratie van het gebedshuis, dat in de jaren 1902-1906 werd gebouwd, is mede door de covid-19 pandemie, vertraagd”, kwam door nieuwsgierigheid en navraag aan het licht.

Jarenlange inspanning

“Maar dat is niet de grondslag waarom het herstel van dit deel van het cultureel en religieuserfgoed na jaren inspanning nog niet afgerond kan worden. De instandhouding van het cultureel erfgoed vraagt naar kapitaal. In hout opgetrokken gebouwen onderhouden, vraagt voortdurend klein onderhoud en regelmatig grootonderhoud. Het is een kostbare zaak, vooral waar het om oude gebouwen gaat. Stadsherstel is door de slechte economische omstandigheden haast onmogelijk aan het worden. De al schaarse ondersteuning vanuit de private sector en de samenleving neemt af.”

Geld bij elkaar schrapen

“De restauratie van de Noorderstadskerk was begroot voor Euro 25.000. Het Themafonds Surinaams Erfgoed, opgericht door Stadsherstel Suriname en Stadsherstel Amsterdam stelde uit Nederlandse fondsen een startbijdrage van Euro 12.500 beschikbaar om de restauratie mede mogelijk te maken. Het heeft enige tijd geduurd, voordat het resterend bedrag bij elkaar geschraapt was en de feitelijke herstelwerkzaamheden konden beginnen. De uitbraak van de covid-19 pandemie kwam de zaak bederven, waardoor de restauratie achterstand opliep.”

Verdere vertraging niet denkbeeldig

“Het is niet denkbeeldig dat de herstelkosten door economische en andere omstandigheden hoger zullen komen te liggen, waardoor de uitvoering verdere vertraging kan oplopen. In de praktijk is ondervonden dat het aanvragen en vergaren van fondsen een lang en arbeidsintensief proces is, met condities die elke dag veranderen, veeleisender worden en meer voorwaarden bevatten waaraan de ontvanger moet voldoen. Het komt regelmatig voor dat een goedkeuring lang op zich laat wachten, waardoor het project duurder uitvalt en niet goed kan worden uitgevoerd”, aldus de bekomen informatie.

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: