FinanceSuriname en het adviesrapport van de Presidentiële Commissie Diasporakapitaal en Diasporabank

Stichting FinanceSuriname (hierna te noemen FinanceSuriname) heeft de afgelopen jaren vanaf 2008 tot en met 2018, congressen “ Zakendoen met Suriname “, bijeenkomsten “Wonen, Werken & Ondernemen in Suriname”, handelsmissies naar Suriname vanaf 2009, een stand op de Emigratiebeurs (3 jaren aaneengesloten) gehad. De dagelijkse persoonlijke gesprekken met ondernemers en natuurlijke personen (vanaf 2009) gaan onverminderd door. FinanceSuriname heeft samen met de consulenten van het Nederlands Migratie Instituut (NMI) veel energie gestopt om de Surinaamse Nederlanders goed te informeren over hun verblijf in Suriname.

De Surinaamse Nederlanders (geboren in Suriname) wonen al tientallen jaren in Nederland. “Hun navelstreng is in de Surinaamse grond begraven”. FinanceSuriname heeft op de bijeenkomsten “Wonen, Werken & Ondernemen in Suriname “ de vraag aan de aanwezigen gesteld wie in Suriname wil wonen en hoe lang. Ook in persoonlijke gesprekken is deze vraag gesteld. Op basis van de antwoorden is er vervolgens een schatting door FinanceSuriname gemaakt hoeveel mensen van de 150.000 Surinaamse Nederlanders ( 1e generatie) voor een korte periode (maximaal 3 maanden) en voor een lange periode (meer dan 3 maanden) in Suriname willen wonen. FinanceSuriname heeft vervolgens een analyse gemaakt en aangegeven, dat al jaarlijks ca 10.000 Surinaamse Nederlanders in Suriname verblijven en dat er ca € 84 miljoen per jaar direct in de Surinaamse economie terecht is gekomen. De formule (10.000 X €700 X 12 maanden) is een formule, die ik al jaren in artikelen en interviews onder de aandacht van de Surinamers en Surinaamse Nederlanders heb gebracht. Het bedrag van €700,– per maand is een gemiddelde dat de Surinaamse Nederlander in Suriname uitgeeft voor de primaire levensbehoeften (huisvesting, eten, drinken en ontspanning). De ene persoon geeft minder dan € 700,– per maand uit en de andere persoon een hoger bedrag dan € 700,–. Tevens heb ik aangegeven, dat bij 20.000 Surinaamse Nederlanders in Suriname het bedrag kan stijgen naar € 168 miljoen. Bij 30.000 Surinaamse Nederlanders in Suriname zal het bedrag naar € 252 miljoen kunnen stijgen en bij 40.000 Surinaamse Nederlanders € 336 miljoen op basis van mijn gehanteerde formule (zie hiervoor). Deze aantallen zijn schattingen van FinanceSuriname op basis van de werkelijk gevoerde gesprekken met de Surinaamse Nederlanders. Deze bedragen moeten gerekend worden tot het Diasporakapitaal.

Beste mensen, het adviesrapport van de Presidentiële Commissie Diasporakapitaal en Diasporabank, dat onlangs is verschenen, heeft tot onrust geleid in Nederland. Bij radio Tamara Damsko had de heer Iwan Botse op 23 januari jl. een gesprek met de heer Owen Venlo. De luisteraars mochten vragen stellen gedurende de uitzending. Ik adviseer u te luisteren naar het opgenomen gesprek, terug te vinden via You Tube.

In het adviesrapport kwam ik op pagina 29 de volgende berekening en toelichting tegen:

“Voorbeeld: 10.000 p x € 800 = € 8 miljoen (Surinamers uit de diaspora besteden voor wonen in Suriname)

10.000 p x € 8000 = € 80 miljoen (Surinamers uit de diaspora voor wonen en werken in Suriname)

10.000 p x € 80.000= € 800 miljoen (Surinamers uit de diaspora voor wonen, werken en ondernemen in Suriname)

Het totaal brengt ons aldus op € 888 miljoen

In Nederland wonen drie generaties Diaspora uit een gemiddeld aantal van 380.000. De eerste generatie is +/-150.000. De rest is in Nederland geboren. Uit gesprekken blijkt dat van deze 150.000 ongeveer 30.000 bereid zou zijn om “financieel te verhuizen” richting Suriname. Als dus 30.000 bereid is om te investeren in Suriname dan is het DF kapitaal maximaal €888,= miljoen. Dit is dus een conservatieve berekening en rondt dit bedrag af naar beneden, €500,= miljoen. Dit is met een gerichtplan per jaar binnen te halen.” Unquote

De formule op pagina 29 begrijp ik niet. Er ontbreekt een toelichting ( hoe komt men aan        € 8.000,– ? En aan € 80.000,– ?) Vervolgens wordt een totaal bedrag van € 888 miljoen vermeld met de opmerking, dat dit een conservatieve berekening is. Er wordt afgerond naar     € 500 miljoen.

De Presidentiële Commissie Diasporakapitaal en Diasporabank wordt gevraagd het bovenstaande op pagina 29 van het adviesrapport nader te bestuderen en toe te lichten.

Verder staat in het adviesrapport op pagina 31 o.a. het volgende:

 “Spaargeld van diaspora is niet altijd veilig bij Westerse banken en kan in Suriname veiliger zijn, maar niet via “near-bankers” of andere malafide instellingen.”  

Waarom wordt er geschreven, dat het spaargeld van diaspora niet veilig is bij Westerse banken? Waarom de toevoeging: “Kan in Suriname veiliger zijn”?

Het Deposito garantiestelsel in Nederland garandeert een bedrag van EUR 100.000,– per rekeninghouder per bank. Bij faillissement van een bank zorgt de Nederlandse overheid ervoor, dat de rekeninghouder het geld terug krijgt.

In het adviesrapport van de Presidentiële Commissie Diasporakapitaal en Diasporabank staat ook het volgende:

 “Een belangrijk onderdeel van het verkennend onderzoek was het aanhoren van diverse deskundigen uit onze diaspora in Nederland alsook andere deskundigen. Deze waren: Mario Winter (Dutch Surinam Business Club), Aswin Ramcharan (beleggings-deskundige), Max Sarruco (veiligheidsexpert), Hans Moison (RA-Ex Directeur DSB bank), John Brewster (Afrika Diaspora), Shafida Sardar (RA-oud technische bijstander Ned-Sur), Max Ghazi Group, Roy Rijger (Fiscalist), Nerish Kalpoe & Kamal Ramkalup (Surispora), Mark Paauwe (IT deskundige), Maya Mungra (RA), Ron Wijnstekers (voormalig directeur KPMG Suriname & Caribbean ) en Rishi Parbhudayal (Directielid Assuria).”

Vraag aan de Presidentiële Commissie Diasporakapitaal en Diasporabank:

Waarom hebben de organisaties FinanceSuriname, het Nederlands Migratie Instituut en Stichting COS geen uitnodiging voor een gesprek ontvangen? Deze organisaties praten met de Surinaamse Nederlanders die plannen hebben om in Suriname te verblijven.

Dennis Lapar

Directeur Stichting FinanceSuriname

Rotterdam, 24 januari 2021

error: Kopiëren mag niet!