Soenderpersad Hanoeman: “Weer hervorming basisonderwijs, zonder goede voorbereiding, is catastrofaal”

Het traditioneel examen op de basisscholen zal verdwijnen. Onderwijsminister Marie Levens is bezig hervormingen te implementeren in het basisonderwijs. Haar visie is dat kinderen van 13 en 14 jaar niet meer vastzitten op het glo, dat kinderen niet meer 2 tot 3 keren blijven zitten, of in elke klas blijven zitten. Net als in Nederland mogen kinderen in Suriname gewoon doorstromen naar het volgend leerjaar, zonder dat de kwaliteit inboet. De onderwijskundige, Soenderpersad Hanoeman, zegt in gesprek met Dagblad Suriname dat de visie van de minister prijzenswaardig is, echter vraagt hij zich af in welke mate de hervorming voorbereid is. “In Nederland en de rest van de wereld vinden onderwijshervormingen op een richtige manier plaats. Kunnen wij dat ook zeggen van Suriname?”, benadrukt Hanoeman, doelende op de vele fiasco’s bij hervormingen, zoals die van IOL en ALO, en de 11-jarige basisschool.

Hanoeman geeft aan dat hij een voorstander is van innovatie en hervormingen, mits de voorbereiding goed gedaan wordt, anders is het water naar zee dragen. Hij stelt dat er leerlijnen ontwikkeld moeten worden op macro (landelijk), meso (gelijksoortige scholen), micro (klassikaal) niveau om het onderwijs te kunnen hervormen. Een hervorming op het basisonderwijs heeft namelijk consequenties voor het secundair onderwijs; een hervorming betreft dus geen losstaande ontwikkeling. Om dit alles te kunnen doen, zijn onderwijscongressen onmisbaar, voert Hanoeman aan. Het bevreemdt hem dat Fibos niets van zich laat horen over de aangekondigde hervorming van het basisonderwijs, daar een eenzijdige hervorming altijd een catastrofaal afloop heeft.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: