Dc Hirasingh gestart met aanpak infrastructuur Wanica Noordwest

Districtscommissaris Suraksha Hirasingh van Wanica Noordwest heeft een inventarisatie laten maken van alle lozingen en trenzen, die opgehaald moeten worden. Ook de wegen die een aanpak vereisen, zijn hierin meegenomen. Bestuursambtenaren van de ressorten Kwatta, Koewarasan en Saramaccapolder zijn belast met deze taak.

De burgermoeder heeft zich persoonlijk georiënteerd via veldbezoeken voor een goed overzicht welke gebieden een spoedige aanpak behoeven. Tegelijkertijd heeft de dc de bevindingen onder de aandacht gebracht van de minister van Openbare Werken, die terstond middelen beschikbaar heeft gesteld voor de ophaal van de dichtbegroeide lozingen en kanalen. Vele gebieden hadden te kampen met wateroverlast, waaronder ook landbouwgronden. In deze gebieden heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij assistentie verleend door machines beschikbaar te stellen. Door deze gehanteerde methode wordt op meerdere plekken gelijktijdig gewerkt.

Op woensdag 20 januari 2021 heeft de districtscommissaris wederom een veldbezoek afgelegd, dit keer samen met de minister van Openbare Werken, enkele dr- en rr-leden en parlementariër Henk Aviankoi. Ze hebben de sluis en het gebied rondom Leiding 20 bezocht, alwaar de opschoningswerkzaamheden gestaag plaatsvinden. De buurtbewoners gebruikten de gelegenheid om hun noden en grieven kenbaar te maken aan de delegatie.

De burgermoeder geeft aan dat met de weinige middelen die er zijn, getracht wordt de gemeenschap zoveel als mogelijk te dienen. Het commissariaat voorziet in mankracht en de ministeries van Openbare Werken en Landbouw, Veeteelt en Visserij stellen machines beschikbaar. Het commissariaat wil zoveel mogelijk trenzen ophalen en zandwegen egaliseren. Beoogd wordt dat buurtbewoners, onder toezicht van het districtscommissariaat, hun bermen en lozingen zelf onderhouden, stelde minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: