Advocaat Nazir: “Ouders hebben taak belang kinderen te waarborgen”

Het omgangsrecht tussen ouders is belangrijk, wanneer partijen met een kind of kinderen besluiten uit elkaar te gaan. Moeder en vader kunnen uit een huwelijk of relatie een kind of kinderen hebben, waarbij er na de scheiding een omgangsregeling wordt afgesproken, vertelt advocaat Iris Nazir. “Dit recht hebben beide ouders, omdat zij de biologische ouder zijn en de ene ouder kan de andere niet verbieden.” Een dergelijke regeling ligt in het belang van het kind. De advocaat merkt op dat bij scheidingen ouders soms elkaar dit recht proberen te ontnemen, waardoor de rechter in beeld komt. Het Bureau voor Familierechtelijke Zaken (Bufaz) kan een adviserende rol hierin spelen. Soms vraagt de rechter ook of een psycholoog erbij betrokken wordt. “Een kind kan gedurende de week bij een ouder zijn, terwijl het weekend bij de andere wordt doorgebracht”, licht Nazir toe.

Voogdijzitting

Partijen kunnen wanneer zij onderling geen problemen hebben met elkaar dit zelf regelen. “Een advocaat komt in beeld wanneer ouders naar de rechter stappen om een omgangsregeling af te dwingen. Als advocaat verleen ik dan juridische bijstand.” Na de echtscheidingvindt er een voogdijzitting plaats. “Wie voogd en wie toeziend voogd wordt, komt net als een omgangsregeling hier tot stand.” Hier hoeft er geen sprake te zijn van een conflict.” Een omgangsregeling kan ook via Bufaz tot stand komen. “Wanneer dit niet lukt, dan komt het proces via de advocaat bij de rechter tot stand.” Nazir wijst erop dat de leeftijd van kinderen ook een rol speelt bij de bepaling van een omgangsregeling. “Een ouder heeft ook de taak om het belang van het kind te waarborgen door ervoor te zorgen dat het kind de andere ouder kan zien”, merkt Nazir op. “Wanneer een kind niet wil, is het een onderzoek waard om te weten waarom een kind niet naar de andere ouder wil.” De advocaat wijst erop dat kinderen soms worden ingezet om de andere ouder te pesten. Vaak, maar zeker niet altijd, worden kinderen de dupe van dergelijke situaties. “Wanneer een omgangsregeling moeizaam verloopt, dienen ouders terug te keren naar de rechter.” De rechter bepaalt dan waarom de ouder weigert om het kind met de andere ouder in contact te laten komen. Het belang van het kind staat altijd centraal, benadrukt de advocaat. “Wanneer ouders concrete aanwijzingen hebben dat zaken verkeerd kunnen aflopen dan kunnen zij met Bufaz of de beide advocaten terugkoppelen”, aldus Nazir.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: