OKB versterkt met drie nieuwe leden

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) is op 20 januari versterkt met twee leden en een plaatsvervangend lid. OKB-voorzitter Sheik Alibaks donderdag in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname: ‘Voor het OKB is het een heel vreugdevol moment. Het OKB rekent op hun inzet, kennis en kunde. Hij spreekt de hoop uit dat alle leden samen invulling zullen geven aan de taken die zij moeten vervullen.’ De drie nieuwe leden zijn Anne-Marel Linger, Felicia Patterson (leden) en Anushka Ramesar-Gopalrai (plaatsvervangend lid).

President Chandrikapersad Santokhi ging tijdens zijn speech in op de rol die het OKB als bewaker vervult in het electoraal proces en bij het waarborgen van de democratie. ‘Het OKB vervult de rol van onafhankelijke bewaker en toezichthouder van het proces, dat gekenmerkt wordt door de brug van burger naar bestuur. De keuze voor eerlijke leiders die worden gedragen door de samenleving. Een waarborg dat de leiding die wordt gegeven aan het land is gekozen en wordt gedragen door de samenleving. Diezelfde democratie, die zorgt voor vrede en harmonie, omdat de samenleving gekend wordt.’

Hij zei verder, dat echte democratie alleen in stand gehouden kan worden door te luisteren naar de verschillende inzichten die leven in de samenleving. ‘Ik als president ben daar continu mee bezig. In mijn beleid sta ik te allen tijde voor dat ik president ben voor alle Surinamers en dat mijn handelen uitsluitend zal moeten worden geleid door primair hetgeen dat het belang van Suriname dient. U als OKB heeft binnen dat bestel van democratie en rechtsstaat een primaire en voorname rol binnen het proces van algemene-, vrije-, en geheime verkiezingen. Dat de stem van de burger in het electoraal zal blijven worden gehoord, maar ook, dat het electoraal proces met voldoende waarborgen is omkleed.’ 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: