Dertien containers rondhout voor export onderschept

President Santokhi begin januari: ‘Staat loopt door dit soort praktijken jaarlijks US$ 130.00 aan inkomsten mis’

Dertien containers geladen met rondhout zijn vorige week donderdag door de politie, ondersteund door de zogenoemde vliegende brigade van die onlangs is geïnstalleerd bij de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), in beslag genomen. Dat heeft Dagblad Suriname van een betrouwbare vernomen. De lading rondhout zou een waarde vertegenwoordigen van zo’n $75.000. Het hout was bestemd voor de export. Uit voorlopig onderzoek is gebleken dat er minder aangegeven zou worden dan feitelijk zou worden geëxporteerd aan hoeveelheid rondhout. Deze recente inbeslagname bevestigt hetgeen begin dit jaar door president Chandrikapersad Santokhi is gezegd. Hij had op 7 januari een ontmoeting met de directie en raad van commissarissen bij de SBB. ‘De inkomsten uit de export van hout moeten terugvloeien naar de samenleving. De natuurlijke hulpbronnen behoren toe aan het volk van Suriname en zij moet er profijt van hebben. ‘De Staat mist jaarlijks voor US$ 130 miljoen aan inkomsten’, aldus Santokhi.

Inmiddels heeft de SBB in de persoon van Stanley Betterson een nieuwe directeur en is een onderzoek gevraagd door de Centrale Landsaccountantsdienst (Clad).

Santokhi zei ook dat de politieke top de SBB de opdracht heeft gegeven om binnen een maand met een totaal reorganisatieplan te komen. ‘Reorganisatie qua beleid, organisatiestructuur, bemensing, professionaliteit, efficiëntie, effectiviteit en integriteit’, somde hij op. 

Hij zei verder dat wanneer er gelet wordt op de jaarverslagen van de SBB, het blijkt dat de staat op jaarbasis 130 miljoen Amerikaanse dollar aan inkomsten moet derven, omdat er een onjuiste registratie plaatsvindt van exporthout. Het is gebleken dat er een grote discrepantie is in wat in Suriname geregistreerd wordt aan export en datgene wat in het buitenland ontvangen wordt als import. Het verschil van 130 miljoen Amerikaanse dollar op jaarbasis verdwijnt volgens president Santokhi ergens. ‘Wij moeten onderzoeken waar en bij wie’, aldus de president, die sprak over een keten dan wel een kartel. 

Verder liet Santokhi weten dat er een gefaseerd plan komt, dat ervoor moet zorgen dat een belangrijk deel van het rondhout in Suriname achterblijft voor de lokale industrie. De export zal dan gefaseerd worden afgebouwd. Een andere optie is dat een in te stellen bosautoriteit al het hout inkoopt, beslist wat achterblijft voor de lokale industrie en wat geëxporteerd moet worden.

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: