DNA-leden willen bewaking project Alvaresstraat

De VHP-assembleeleden Kishan Ramsukul, Cedric van Samson en Chuanrui Wang hebben middels een brief op 14 januari aandacht van president Chandrikapersad Santokhi gevraagd voor de problemen welke zich voordoen bij het sociaal woningbouwproject aan de Emilie Alvaresstraat. De drie volksvertegenwoordigers brachten recent een veldbezoek aan voornoemd project en hebben diverse zaken geconstateerd die een concrete oplossing nodig hebben. Het meest opvallende volgens de parlementariërs is dat er pogingen gemaakt worden om de woningen te kraken en/of in te breken. Hierbij zijn er vernielingen aangebracht aan de woningen, met name woningen die blijkbaar nog niet toegewezen zijn. Gevraagd wordt aan het staatshoofd om bewaking  te plaatsen om verdere schade tegen te gaan. Ook willen zij geïnformeerd worden over aan wie de woningen zijn toegewezen en onder welke voorwaarden deze personen moesten voldoen. “Uit onze waarnemingen is gebleken dat de woningen niet alleen zijn toegewezen aan personen van lagere inkomensgroepen, ook niet alleen aan personen van de middenklasse, maar ook aan rijke personen die naar onze mening nooit in aanmerking mochten komen van een volkswoning”, wordt verder in de brief aangevoerd.

Werkzaamheden project stopgezet en ook geen nutsvoorzieningen

Verder blijkt dat de werkzaamheden bij dit project stopgezet zijn en dat er ook geen nutsvoorzieningen aanwezig zijn. “Hoe gaat de regering dit project afronden en opleveren? Binnen welke termijn kunnen wij dat verwachten? Zijn er nog huizen die nog niet toegewezen zijn? Hoe wilt uw regering deze toewijzen aan gezinnen die dit hard nodig hebben? Wat zijn de voorwaarden waaraan zij moeten voldoen?”, aldus Ramsukul, Van Samson en Wang in hun brief aan het staatshoofd. Zij zien graag een opheldering en oplossing in deze kwestie tegemoet, zodat ook behoeftige mensen in aanmerking kunnen komen voor een woning.

Veldbezoeken ministers OW en Sozavo

Ondertussen hebben de ministers Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken & Volkshuisvesting en Riad Nurmohamed van Openbare Werken veldbezoeken afgelegd voor het identificeren van alle bouw- en woonprojecten. Om de woon- en bouwprojecten in kaart te brengen is er een clusterteam ingesteld door de regering. De ministers zullen hun bevindingen rapporteren aan de overige collega’s binnen het clusterteam ‘Woningbouw’, waarin zes ministers zitting hebben. De coördinatie hiervan ligt bij Gregory Rusland, die als een van de coalitiepartners, adviseur is van de Staat. Daar zullen de nodige besluiten genomen worden over deze geïdentificeerde projecten.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: