VEAPS bespreekt agrarisch exportbeleid met minister Ramdin

Vereniging hoopt op bemiddelende rol Ramdin in relatie met Nederlandse NVWA

De Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) heeft zaterdag bij exportbedrijf MN Food Impex N.V. een ontmoeting gehad met minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) drs. Albert

Ramdin ter bespreking van het agrarisch exportbeleid, zo laat de vereniging via een persbericht weten.

De VEAPS is een vereniging waarbij exportbedrijven van groenten, fruit en sierplanten zijn aangesloten. Meer dan 90% van de exporten van deze producten is bestemd voor de Nederlandse markt. De VEAPS ondervindt al jaren diverse obstakels en uitdagingen bij de export naar

Nederland, waarbij naast de ondersteuning van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) de betrokkenheid van BIBIS en de diplomatieke diensten noodzakelijk is voor enkele urgente vraagstukken.

Bij het bezoek was ook de directie van SLM aanwezig. Het bezoek was tweedelig. In het packinghouse van MN Food kreeg minister Ramdin een rondleiding om de diverse werkzaamheden te kunnen zien die plaatsvinden voorafgaand aan de export. 

Tijdens de bespreking heeft de VEAPS het volgende onder de aandacht van de bewindsman gebracht:

1. Intensivering van de relatie van de productiesectoren met BIBIS en haar diplomatieke diensten voor het vermarkten van onze verse en value added agrarische producten.

2. Katalysator en brugfunctie van BIBIS in de relatie van LVV, namelijk de afdeling Plantenbescherming & Kwaliteitskeuringen (NPPO), met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). De NVWA is verantwoordelijk voor de keuring van de verse exportproducten in Nederland. De laatste tijd krijgen de exporteurs klachten van hun afnemers. Een goede relatie met NVWA kan heel veel oplossen. Hopelijk lukt het BIBIS om een goede samenwerking tot stand te brengen tussen LVV / NPPO met NVWA.

3. Heropening van de EU-markt voor de export van verse sopropo. Sinds december 2019 is de gewijzigde EU-regelgeving niet meer mogelijk om verse sopropo te exporteren. Het verkrijgen van vrijstelling is mogelijk indien Suriname voldoet aan een aantal eisen. In oktober 2019 is er een EU-audit geweest in Suriname en heeft Suriname haar dossier al maanden geleden gestuurd naar de EU. Het wachten is op antwoord. Hierin kan BIBIS een belangrijke rol vervullen in de communicatie en samenwerking met NVWA en de EU.

4. Versterking van de ‘Business to Business’ relaties & intensieve exportmarketing:

a. Identificatie van nieuwe markten in de EU en daarbuiten. Vergroting van de exportvolume en verhoging van de valuta inkomsten moet de drijfveer zijn.

b. Betrekken van de Surinaamse diaspora als marktpotentieel van Surinaamse producten en ‘ambassadeur van het Surinaams product’.

5. Het instellen van een exportfonds ter bevordering en financiering van exportactiviteiten.

6. Mogelijkheid bekijken met overheden en luchtvaartmaatschappijen voor het verbreden van de ‘connectivity’ om vrachtvluchten mogelijk te maken.

7. De zorgpunten inzake de aangekondigde nieuwe Valutawet die nadelig uitvallen voor de agrarische export, namelijk het verplicht inwisselen tegen een lage Centrale Bank-koers.

Minister Ramdin heeft aangegeven dat BIBIS en haar diensten zich maximaal zullen inzetten voor nieuwe afzetmarkten en de communicatie met internationale entiteiten ter vergroting van de export.

Binnenkort zal er een export agency worden ingesteld onder BIBIS die een voortrekkersrol zal vervullen in het exportbeleid. 

Minister Ramdin heeft de VEAPS uitgenodigd om binnen twee weken aan tafel te zitten om een traject uit te zetten ter oplossing van de knelpunten. Hierbij zullen ook de overige relevante overheidsdiensten betrokken worden.

‘De VEAPS vertrouwd erop, dat het ministerie van BIBIS invulling geeft aan de ontwikkelingsdiplomatie met speciale aandacht voor de export van verse en verwerkte agrarische producten. De versterking van de productiesector en een substantiële vergroting van de export om de valuta verdiencapaciteit van Suriname te vergroten is een noodzakelijke vereiste voor het welslagen van het Crisis en Herstelplan 2020-2022 van de regering.’ 

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: