Tekst toespraak VHP-voorzitter Santokhi bij viering 72e verjaardag VHP

Viering jaardag luidt start verkiezingscampagne in richting verkiezingen 2025

‘Vandaag, 16 januari 2021, herdenkt de VHP haar 72-jarig bestaan. De VHP werd 72 jaar geleden opgericht, ter bevordering van het nationaal welzijn van het Surinaamse volk, door de legendarische leider. Mr. Lachmon. Hij was een leider die morele waarden heel hoog in het vaandel had, alsook democratische principes. Mede door eenheid in verscheidenheid heeft de VHP 72 jaar stand weten te houden.

De VHP heeft gedurende haar bestaan haar stempel weten te drukken op de politieke ontwikkelingen en beleidsgebieden van de staat Suriname, mede dankzij de vele grote zonen en dochters, die zich allen steeds hebben ingezet binnen de partij en daar buiten voor de ontwikkeling en het welzijn van elke Surinamer.

Onder hele moeilijke omstandigheden, ook toen ons land verworden was tot een dictatuur, hield de partij haar rug recht en bleef de partij strijden voor de terugkeer van de democratie. Al onze verworvenheden vanaf 16 januari 1949 tot en met 16 januari 2019 zijn vastgelegd en gepresenteerd in de verschillende jubileumboeken, waaronder het jubileumboek 70 jaar VHP.

Als voorzitter van deze glorieuze partij, is de omslag gemaakt naar een getransformeerde politieke organisatie, naar de succesvolle Orange Movement. Om zodoende het creëren van een betere, rechtvaardigere en duurzamere samenleving met kansen voor een ieder onafhankelijk van zijn of haar etniciteit, geloof of kleur, de grote bromtji djarie.

De VHP heeft op 25 mei 2020 historie geschreven om 480 volksvertegenwoordigers te laten kiezen, waarvan een zetelaantal van 20 DNA-zetels, 60 DR en 400 RR. Hieruit valt af te leiden, dat de VHP thans de grootste politieke organisatie in Suriname is. Het voornaamste doel bij de afgelopen verkiezingen, regeer verantwoordelijkheid te verwerven is gehaald en dat heeft geleid tot het formeren van de nieuwe regering. Deze historische overwinning heeft de basis gelegd voor het formeren van een nieuwe regering, waarvan de VHP de grootste partner is.

Deze nieuwe regeercoalitie, de regering Santokhi-Brunswijk is op 16 juli 2020 aangetreden. In de afgelopen 6 maanden heeft deze regering op basis van het Crisis Beheersplan bergen werk verzet. Er zijn drastische bezuinigingsmaatregelen getroffen om het tij te doen keren, maar er is nog ontzettend veel werk aan de winkel, waarbij ook wordt gewerkt aan de stabiliteit en de groei van de economie.

Als verantwoordelijke partij gaan we geen enkele uitdaging uit de weg. We gaan de alom om zich heen grijpende crisis aanpakken waaronder de geïnstitutionaliseerde corruptie, armoede, moreel verval in de samenleving, maar ook de koopkracht herstellen, de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de gezondheidszorg verbeteren, de economie en de financieel monetaire situatie gezond te maken. Zodat we de kansen en uitdagingen aankunnen. Wij zullen het enorme schuldenvraagstuk dat gecreëerd is door de 2 voorgaande regeringen oplossen.

Integriteit, transparantie en het afleggen van verantwoording zijn essentiële elementen voor de VHP, zonder deze waarden en normen, kunnen we geen open, rechtvaardige en duurzame samenleving opbouwen. Dit is niet alleen de verantwoordelijkheid van politici, regeringsleiders of beleidsmakers. Het is de plicht van ieder van ons, individueel en collectief.

De realiteit van de etnische pluraliteit, de geografische verdeling en de culturele diversiteit moet worden gezien als een rijkdom, en niet als een scheidslijn, waarop een vreedzame samenleving moet worden gebouwd. Maar, dit vereist verantwoordelijk leiderschap en vertrouwen. De VHP streeft naar een eerlijk en goed leven voor iedereen, gebaseerd op waarden en normen.

De VHP als coalitiepartner zal alles eraan doen dat de ontwikkeling gestaag op gang komt. De toekomst ziet er rooskleurig uit, maar de toekomst zal alleen maar rooskleuriger worden als we van koers veranderen, onze politiekvoering en onze manier van denken veranderen, en werken aan het creëren van een samenleving die nodig is om vooruitgang te boeken op het gebied van vrede en stabiliteit.

De rijkdom die wordt gegenereerd met natuurlijke hulpbronnen is niet het eigendom van een bepaalde politieke partij of regering. Het behoort aan de samenleving toe. Het uiteindelijke doel is om het leven van de burgers zinvol en zichtbaar te verbeteren en een gegarandeerde vermogensbasis voor toekomstige generaties veilig te stellen.

We zullen als VHP doorgaan met onze strijd tegen onrecht, discriminatie, corruptie en inefficiënties. De partij heeft besloten om heden het startsein te geven van de politieke campagne voor de verkiezingen van 2025. De VHP heeft met haar Orange Movement beweging, grote delen van de samenleving landelijk bereikt en bereid gevonden, haar stem uit te brengen op de partij. De VHP behaalde zoals eerder gezegd 20 DNA-, 60 DR-en

400 RR-zetels. De VHP streeft ernaar haar leidende rol in de regering bij de komende verkiezingen verder uit te bouwen en in alle 10 districten zetels te behalen. De ingezette transformatie van de partij zal verder worden voortgezet. De partij zal haar succesvolle campagne met onder andere “Meet the People”, wederom aanvangen, zo gauw de situatie in ons land dit weer toelaat. Dit is belangrijk aangezien het direct in contact treden met de kiezer, je de noden van het volk in kaart kan brengen.

De partij wordt klaargestoomd om mede op grond van de evaluatie van de verkiezingen en de verkiezingscampagne, met een nieuwe frisse en moderne campagne te starten, gericht op de betrokkenheid van elke Surinamer en de versnelde ontwikkeling van ons land.

Tot slot wens ik alle partijleden, de sympathisanten en de totale Surinaamse- en diasporagemeenschap te feliciteren met de 72ste verjaardag van de partij. Ik wil als President van de Republiek Suriname, iedere rechtgeaarde Surinamer oproepen, deze regering het vertrouwen te schenken en samen Suriname en de gemeenschap weer welvarend te maken,

VHP Zindabaad!’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: