Kanaal bij Krappahoekoelaan in Nickerie wordt opgehaald

In het district Nickerie is het afvoerkanaal bij de Krappahoekoelaan aangepakt. Dit geeft VHP-parlementariër Stephan Madsaleh van het district Nickerie te kennen aan Dagblad Suriname. Hij geeft aan dat dit afvoerkanaal aan de Krappahoeklaan al jaren niet was opgehaald. Hierdoor hebben de bewoners te kampen met verstoppingen en/of wateroverlast. Op verzoek van de buurtbewoners is door de rr-leden van ressort Oost een beroep gedaan op de desbetreffende instanties. Ook hebben deze leden het DNA-lid benaderd. Madsaleh heeft het initiatief genomen en mede dankzij een donateur, het ministerie van Openbare Werken en de dc is er werk van gemaakt. Het kanaal wordt opgehaald en verder uitgediept, aldus Madsaleh.

error: Kopiëren mag niet!