Het vernietigende programma van regering Santokhi / Brunswijk

Laat ons duidelijk merken wat in feite gebeurt met de maatschappelijke werkelijkheid en de harde realiteit. Ook volgen wij nauwlettend het proces van het steeds slechter wordende sociaal financieel economisch leven van alle dag. Hoe moeten wij als werkende burgers verder onder deze omstandigheden?

De gedragingen en handelingen voortvloeiend uit het falend beleid van regering Santokhi doet ons helemaal niet goed. Het resultaat tot nu toe is dat er enorm veel onnodige schade wordt geleden en ook dat er teveel offers moeten worden gebracht.

President Santokhi gaf op 28-12-2020 aan dat de regering in de eerste maanden van 2021 een doorbraak op financieel economisch gebied verwacht. Daarnaast zullen de verschillende projecten die in 2021 moeten worden uitgevoerd bijdragen tot een toename aan werkgelegenheid en  een toename van economische ontwikkeling. Verder zei de president ook dat de projecten nog moeten worden ingediend en ook nog moeten worden goed gekeurd. De vraag is nu wel of de President zijn eigen prognoses gelooft. Leeft onze president in een wereld van de veronderstellingen en hoe serieus moeten wij als bezorgde burgers zijn prognoses op hun waarde schatten ?

De beantwoording hiervan laten wij over aan het denkvermogen van de vele burgers van dit mooie land die met de dag verder gebukt gaan onder de steeds toenemende problemen. 

 Er is duidelijk geen sprake van een rationele selectie volgens criteria van effectiviteit. De resultaten gaan dan ook uitblijven. Wat ook is opgevallen is het ontbreken van een methodologische systematiek naar de besluitvorming. De oplossing van het probleem blijft uit en van het steeds slechter wordende financieel sociaal economisch leven van de burger is het einde nog lang niet in zicht .

De Nationale ontwikkeling is vrijwel in zijn geheel tot stilstand gebracht en/of is verworden tot een chaotisch schouwspel. Hier omtrent hebben laatstelijk drie(3) regeringsgezinde parlementariërs  hun uitspraken gedaan via de media, waarbij er verwijten zijn gemaakt richting een van onze ministers, m.b.t. het steeds slechter wordende sociaal economisch leven van de burger.

Opmerkelijk is ook wel dat het onze regeringsautoriteiten met hun persdiensten die dagelijks bezig zijn, nog steeds niet is gelukt om de Surinaamse samenleving te voorzien van eerlijke (IMF) en betrouwbare (COVID-19) informaties.

Hun boodschap leeft in grote vijandschap en in schril contrast met de maatschappelijke werkelijkheid; onze regering verzoent zich wel met wishful thoughts, die dan de status krijgen van opbouwende politiek, met averechtse uitwerking. Onnodig hierbij te stellen dat ons volk in deze fase niet gediend is van zulk een erge vorm van subjectivisme.    

De gedragingen en handelingen,  het etiketteren, stigmatiseren, criminaliseren  het psychisch pijnigen, het kapot maken van politiek anders georiënteerden en het in strijd handelen tegen wetten (statuten) en regelingen (covid-19 protocollen),  is onderdeel van  hun dagelijks werk.

Als gelet wordt op het sociaal economische ontwikkelingsprogramma (van de VHP), zien wij helaas dat onze regeringsautoriteiten  een sociaal economisch ontwikkelings- en  beleidsstrategie is gaan omarmen.  Het nadelige programma met een zeer onrechtvaardige structuur heeft bovendien heel veel chaos scheppende elementen in zich. Deze strategie is niet in staat om de Surinaamse bevolking de elementaire menselijke bestaansgaranties te bieden met als gevolg een groeiende maatschappelijke onzekerheid.

Ook is het de burgers opgevallen dat de Surinaamse regering  gebruik maakt  van allerlei ‘intellectuele constructies door mensen te criminaliseren en uit te schakelen’, met als uiteindelijk doel het falend onmaatschappelijk programma te camoufleren.

Dit huidige programma is een structuur met duidelijke instortingverschijnselen. Het gevolg hiervan is dat er een groeiende mate van teleurstelling en maatschappelijke onzekerheid merkbaar is. Dit kan uiteindelijk leiden tot  verergerende chaotische situaties in het sociaal economisch leven van de burger. Anders gezegd dit huidige beleid is naar de burgers toe vernietigend!

Het voorgaande is voor mij van zeer principiële aard, vandaar dat ik mij verplicht voel nader hierop in te gaan. Moeten wij gevoeglijk aannemen dat de regerig Santokhie / Brunswijk, bij de formulering van het sociaal-financieel economisch beleid, weinig of helemaal geen rekening heeft  gehouden met ethische normen?

Dit wordt zo gesteld omdat de zichtbare armoede zo dramatisch om ons heen grijpt en de striemen van de thans heersende verslechterende sociaal financieel economisch leven van alle dag tot in onze botten te voelen zijn.

Politici, het bedrijfsleven. vakbondsleiders en de Surinaamse nieuwsbronnen /persdiensten, het volk,   cq de werkende klasse heeft niks aan de zovele verklaringen , georkestreerde  lof uitingen, beloften en theoretische oplossingen zonder de daaraan gekoppelde een levens ETHOS

Wij willen concrete daden met toegevoegde duurzame waarden zien, m.b.t. onze nationale economische  activiteiten. Wij willen import vervangende maatregelen gepaard gaande met het  vergroten van onze inverdien (valuta) capaciteit.

Kijk maar eens naar de gebieden van het huidige falend beleid. Kijk naar de acties van de huidige Surinaamse regering Santokhi / Brunswijk op het internationaal financieel krachtenveld. Let op de “worst case scenario’s” en de vastgelopen actie rond de obligaties.

Beste lezer, door het niet aflossen van de schuld bij Oppenheimer hebben wij, als onze Onafhankelijke Republiek Suriname,  nu als resultaat: de status van wanbetaler met als onontkoombaar gevolg: een down rading. Dit vanwege de bezieling door het onvermogen, de onkunde en de onoverzichtelijkheid van de onderhandelaars die door onze regeringsautoriteiten waren afgevaardigd.

Erger is het dat dit beleid ervoor kan zorgen dat de internationale investeerders en maatschappijen een effectief monopolistische positie op onze petroleum gassector gaan bemachtigen en Suriname als gevolg hiervan de positie als gemoderniseerde kolonie mag gaan innemen.

Comité voor Modernisering.

E. Castelen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: