Diverse wetswijzigingen in kader van sociaaleconomisch herstelplan regering

Wijzigingen Besluit Royalty Kleinmijnbouw, Rijbesluit, Wet Militaire Strafrechtspleging, Wet Loonbelasting

In het kader van het sociaaleconomisch herstelplan, heeft de regering gemeend een aantal noodzakelijke maatregelen aan te kondigen om de inkomsten van de Staat op korte termijn en duurzaam te verhogen. Daartoe dient echter een aantal wetten te worden aangepast of gewijzigd. Een van de maatregelen is het verhogen van de royalty bij het opkopen van goud. Het percentage van de royalty wordt verhoogd van 2.75 procent naar 7.5 procent. Daartoe wordt het Besluit Royalty Kleinmijnbouw terzake van goud en exploitatie bouwmaterialen gewijzigd.  

Wijziging Wet Loonbelasting

Ook wordt artikel 18a van de Wet Loonbelasting gewijzigd. Als gevolg van het sociaaleconomisch beleid van de regering is onder andere de Algemene Kinderbijslag (AKB) verhoogd van SRD 50 naar SRD 75. In dit verband is het noodzakelijk om in de Wet Loonbelasting het vrijgestelde bedrag aan te passen.

Verhoging omzetbelasting

De regering is geadviseerd in verband met wijziging van de Wet Omzetbelasting 1997 om de verhoging van de omzetbelasting met 2 procent niet per 1 januari 2021 in te laten gaan. Januari is voor veel burgers een lange, vooral in financieel opzicht, moeilijke maand, vanwege de vroege uitbetaling van de salarissen en de extra uitgaven in december. Verder dienen met de invoering van de omzetbelasting prijzen van producten bij groothandelaren en winkeliers terdege te worden gecontroleerd, maar ook de kwaliteit moet in ogenschouw worden genomen, omdat de verhoging van de omzetbelasting mogelijk invloed kan gaan hebben op die kwaliteit.

Wijziging Rijbesluit 1957

Er gaat een wijziging van het Rijbesluit 1957 komen voor wat betreft het rijbewijs. Om vervalsingen van en fraude met het huidig rijbewijs te voorkomen, is besloten om een nieuw rijbewijs te introduceren, het E-rijbewijs. Dit nieuwe rijbewijs wordt vervaardigd van de kunststof polyvinylchloride. De in omloop zijnde rijbewijzen worden in een overgangsfase geplaatst, inhoudende dat die rijbewijzen na 10 jaren zullen vervallen.

Wijziging Wet Militaire Strafrechtspleging

Artikel 26a van de Wet Militaire Strafrechtspleging gaat gewijzigd worden. De maandelijkse vergoedingen voor de behandeling van militaire strafzaken in hoger beroep zijn nu, te rekenen vanaf 1 januari 2018, als volgt vastgesteld: 

(Fungerend) president van het Hof van Justitie SRD 1.500, lid en een plaatsvervangend lid van het Hof, een militaire deskundige, een ambtenaar van het Openbaar Ministerie en de griffier SRD 1.000.

PK

error: Kopiëren mag niet!