Covid-19 Clusterteam: ‘Ondernemingen handelen niet conform arbeidswetgeving’

Inspecteur-Generaal van de Arbeidsinspectie, Rowan Noredjo, voorzitter van het Covid-19 Clusterteam, stelt donderdag tegenover de Communicatie Dienst Suriname, dat tijdens diverse controlewerkzaamheden is gebleken, dat ondernemingen niet altijd over alle nodige informatie beschikken om conform de arbeidswetten te handelen.

Het is van eminent belang dat de ondernemers beschikken over deze informatie. Indien de onderneming niet beschikt over alle nodige documenten, zal deze niet toegelaten worden om diensten te bieden aan het publiek en kunnen er sancties getroffen worden.

Ook is gebleken dat er weinig gehoor wordt gegeven aan de protocollen die vastgesteld zijn door het Covid-19 Managementteam. Bij het constateren van direct gevaar voor de werknemers en burgers die gebruik maken van de diensten, voert het team correctiemaatregelen door. Maar, bij enkele onacceptabele gevallen wordt er nog steeds overgegaan tot sluiting of intrekken van de vergunning.

Het Covid-19 clusterteam is sinds 18 december actief en heeft als voornaamste doel om ervoor zorg te dragen, dat ondernemingen zich houden aan de voorgeschreven Covid-19 protocollen. Naast de controle handhaving voert het team, samen met eenheden van de verschillende ministeries, ook reguliere inspectiewerkzaamheden uit. 

De inspecties worden nu ook, naast Paramaribo, uitgevoerd in de randdistricten. Het voornemen bestaat om de ondernemingen te voorzien van informatiesessies, zodat zij beschikken over volledige arbeidsinformatie over onder andere de rechten en plichten van zowel de werkgever als de werknemer.

Voor meer informatie over werkgevers en werknemers kunnen de onderstaande afdelingen van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken geraadpleegd worden:

Arbeidsinspectie Adres: Gemenelandsweg no. 83 – 85 Telefoonnummer: 411301 – 471660 – 471940 Email: [email protected] 

Onderdirectoraat Arbeidsmarkt Adres: Mr. E. Brumastraat no. 52 Afdeling Arbeidsbemiddeling Telefoonnummer: 8815616 – 8815676 Email: [email protected] 

Afdeling Werkvergunningen Paramaribo Telefoonnummer: 472920 – 8640051 Email: [email protected] 

Afdeling werkvergunningen Nickerie Telefoonnummer: 231418 Email: [email protected] 

PK

error: Kopiëren mag niet!