Behandeling APB tot nader order verdaagd

De verdere behandeling van de Algemene Politieke Beschouwingen is maandag door assembleevoorzitter Marinus Bee tot nader order verdaagd om de regering meer ruimte te bieden om ook het Crisis- en Herstelplan in te dienen. Coalitiefractieleider Asiskumar Gajadien zegt aan Dagblad Suriname dat hierdoor zowel de APB als het Crisis- en Herstelplan 2020-2022 samen behandeld kunnen worden, terwijl de begrotingsbehandeling over het dienstjaar 2021 pas aanvangt wanneer het ontwikkelingsprogramma is ingediend. Het ligt in de bedoeling dat het Crisis- en Herstelplan voor eind januari wordt ingediend.

Ontwikkelingsplan 2017-2021 voldoet niet aan aspiratie volk

Tijdens zijn spreekbeurt in De Nationale Assemblee (DNA) merkte Gajadien op dat het een vereiste is voor de begrotingen conform artikel 156 van de grondwet, dat deze in overeenstemming moet zijn met het ontwikkelingsplan, terwijl de regering reeds te kennen heeft gegeven het Crisis- en Herstelplan 2020-2022 in te dienen. “De laatste ontwikkelingsplan die wij kennen voor de planperiode 2017-2021, is door deze regeercoalitie niet alleen afgewezen, maar voldoet niet aan de aspiratie van dit volk. Het zou dan een terechte vraag of beter gezegd een prangende vraag, een vereiste of je wel de begroting van 2021 kan behandelen als het ontwikkelingsprogramma niet voldoet. Eveneens als de regering reeds aangekondigd heeft een crisis- en herstelplan in te dienen of het beleid van dat jaar nu al besproken zou kunnen worden”, aldus de VHP-topper in het parlement. Gezien het feit dat de regering nu met de maatschappelijke groeperingen in overleg is  om met een crisis- en herstelplan te komen, is het volgens Gajadien niet raadzaam om  de APB af te ronden en na twee weken weer terug te komen om het beleid weer te bespreken wanneer dit plan is ingediend. Hij kreeg hierbij ondersteuning van fractiegenoot Mahinder Jogi en NPS-fractieleider Gregory Rusland.

President: Herstelplan zal pas in finale vorm worden ingediend

President Chandrikapersad Santokhi zei dat de regering ook inzichten van de SER en andere instituten had gevraagd naar aanleiding van de maatregelen die in het parlement op 19 september 2020 goedgekeurd waren. Zeer opvallend was dat de regering erop gewezen/geadviseerd werd om te kijken naar de uitvoering, integraliteit, samenhang en om deze maatregelen te plaatsen in een strategisch plan. Het Crisis- en Herstelplan is ondertussen al afgerond, maar kan pas aan het parlement kan worden aangeboden wanneer die al in finale vorm is.  Daarin zullen alle inzichten verwerkt zijn van alle mogelijke groeperingen. Het overleg is al ingezet met geïdentificeerde stakeholders en actoren. Santokhi benadrukte dat de regering het politiek mandaat al gehad heeft van het parlement en in feite de crisismaatregelen al kan gaan uitvoeren, maar dat zij eerder ervoor gekozen heeft om dit voor te leggen aan bepaalde instituten.

Noodzakelijk om nieuw jaarplan 2021 in te dienen

Het staatshoofd benadrukte dat conform de wet reeds een start is gemaakt met het opstellen van het Meerjaren Ontwikkelingsplan 2021-2026. “Omdat het vorig goedgekeurd ontwikkelingsplan dit jaar gaat expireren.”  Het nieuw strategisch ontwikkelingsplan welke een periode van 5 jaren bestrijkt, vertegenwoordigt een langetermijnvisie waarin ook het Crisis- en Herstelplan is ingebed. Op basis van hiervan en de noodzaak van een consistente uitvoering en toetsing van het regeerbeleid en de overlapping van de uitvoeringsperiode zal het volgens Santokhi noodzakelijk zijn om een gewijzigd jaarplan 2021 en de daarbij behorende begroting 2021 aan het parlement aan te bieden. Hij stelde voor om de bespreking en besluitvorming van het Crisis- en Herstelplan 2020-2022 inderdaad simultaan te doen plaatsvinden met de algemene politieke beschouwingen.

“Al deze drie trajecten lopen goed”

Ondertussen worden de onderhandelingen met Lazard voortgezet om de hoge buitenlandse schulden van Suriname te herschikken, terwijl ook de onderhandelingen met het IMF doorgaan om te komen tot een standbye agreement. Ook zullen onderhandeling met internationale instituten worden voortgezet om goedkoop kapitaal aan te trekken voor de investeringen en creatie van werkgelegenheid. “Al deze drie trajecten lopen goed”, aldus het staatshoofd.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: