Samenwerking diverse overheidsinstanties versterkt om oostgrens te bewaken

Verschillende overheidsinstanties hebben zich afgelopen vrijdag op het ministerie van Defensie, tijdens een afstemmingsvergadering, gebogen over de situatie bij de oostgrens. Het is de bedoeling om in het kader van de grensbewaking en de Covid-19-beheersing de samenwerking tussen diverse instanties te verscherpen. 

‘Het is geenszins de bedoeling om economische activiteiten stop te zetten. De overheid heeft slechts de intentie om in het kader van de Covid-19-crisis de grens te bewaken en het verkeer dat noodzakelijkerwijs plaatsvindt, te reguleren’, zo schrijft de Communicatie Dienst Suriname maandag.

Minister Krishna Mathoera van Defensie verwacht met het verscherpen van de samenwerking tussen de instanties betere resultaten voor wat betreft de regulering van het verkeer aan de oostgrens, criminaliteitsbestrijding en de Covid-19-beheersing. 

Uit onderzoek van het ministerie is gebleken dat veel mensen die de oversteek doen niet langs de immigratiedienst gaan. ‘Wij willen niemand onaangenaam zijn, maar het gaat er in het bijzonder om dat wij een goede Covid-19-beheersing hebben.’

Tijdens de vergadering verzorgde luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen een presentatie. Gebleken is, dat grote aantallen personen de oversteek bij de oostgrens doen, ondanks het feit dat de grenzen al maanden zijn gesloten. Het gaat deels om personen die vanwege economische activiteiten en kinderen die vanwege het onderwijs noodzakelijkerwijs de oversteek moeten doen. 

Niet alleen represaillemaatregelen, maar ook werken aan gedragsverandering

Tijdens de bijeenkomst kwam ook aan de orde, dat bij het vervoeren van passagiers de Covid-19-protocollen niet worden nageleefd. De veiligheidsdiensten zijn van oordeel, dat bij het beheersen van het Covid-virus niet per se represaillemaatregelen toegepast dienen te worden. Zij zijn ervan overtuigd, dat werken aan gedragsverandering door middel van voorlichting aan de samenleving, ook goede vruchten zal afwerpen. 

PK
Attachments area

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: