Levensmiddelen importeurs door Financiën geïnformeerd over procedures aankoop US$ voor import basisgoederen

Zwarte lijst van importeurs die van aankoop zijn uitgesloten

Minister Armand Achaibersingh van Financiën heeft maandag de procedures inzake aankoop van Amerikaanse dollars voor de import van dertig basisgoederen tegen de koers van de Centrale Bank van Suriname, bekendgemaakt aan het Platform van Levensmiddelen Importeurs in Suriname, PLIS.

De minister somt in een brief aan het PLIS een reeks punten op waaraan in de proceduregang moet worden voldaan. Zo moet de importeur de prijzen publiceren via social media, website of de reguliere media. Om vervolgens Amerikaanse dollars te kunnen aankopen tegen de koers van de Centrale Bank moet de importeur onder andere aantonen, dat de goederen in Suriname zijn ingeklaard en ook dat de prijzen zijn gepubliceerd. 

Vervolgens licht de bank het ministerie van Financiën in, dat de aanvraag van de importeur voldoet aan de gestelde vereisten. Het betreffende bedrag wordt in Amerikaanse dollar wordt door het ministerie van Financiën zo spoedig mogelijk overgemaakt naar de rekening van de bank. Op haar beurt maakt de bank het bedrag over naar de leverancier.

Zwarte lijst

De bewindsman maakt verder bekend, dat een zwarte lijst wordt bijgehouden waarop importeurs worden vermeld die worden uitgesloten van de aankoopmethode. Het gaat om importeurs die opzettelijke onjuiste gegevens hebben aangegeven of gepubliceerde prijzen, opzettelijk aan wederverkopers de goederen hebben verkocht boven de door hen gepubliceerde maximum wholesale prijs of goederen willens en wetens hebben verkocht aan afnemers buiten Suriname of afnemers waarvan de importeur redelijkerwijs had kunnen weten dat die de goederen buiten Suriname gaat afzetten.

Ook wanneer een importeur ‘in ernstige mate tekortschiet’ in het toezien op het naleven van de de door hem gepubliceerde maximum retailprijs door wederverkopers.  Het ten onrechte verkregen voordeel voor een importeur die op de zwarte lijst wordt geplaatst zal worden teruggevorderd.

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: